Úradné hodiny dekanátu a knižnice FZV od 11.1.2021

Vážení zamestnanci a študenti FZV,úradné hodiny na dekanáte a v knižnici FZV budú každý utorok a štvrtok od 8:00 hod. do 11:00 hod.do odvolania.

Informácie k podpisu zadania k záverečnej práci-FYTE

Vážení študenti,


zadania k záverečným prácam (bakalárskym/magisterským) pre študentov fyzioterapie, si môžete dať podpísať nasledovne:

KFT (vedúca katedry Dr. Vaská) - UN BA od 8.-12.3.2021 - po prechádzajúcej dohode mailom.
KOP (vedúca katedry Dr. Labudová) - FZV Piešťany od 8.-12.3.2021 - po prechádzajúcej dohode mailom.
KKD (vedúca katedry doc. Popracová) - FZV Piešťany, piatok 12.3.2021, od 10.00-12.00.

Streda, 03.03.2021Nová

Odovzdávanie záverečných prác (FYTE+RATE)

Vážení študenti,z poverenia dekanky FZV je pre AR 2020/21 posunutý termín odovzdania záverečných prác (bakalárskych/magisterských). Záverečné práce je potrebné odovzdať najneskôr do 15.4.2021. Forma odovzdania práce bude upresnená vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu.

Streda, 03.03.2021Nová

Slávnostné vymenovanie prodekanov na FZV UCM

Vo štvrtok 25. februára dekanka FZV RNDr. Katarína Vulganová, PhD. slávnostne vymenovala prof. MUDr. Ľudovíta Gašpara, CSc. na miesto prodekana pre kvalitu, vedu a rozvoj FZV UCM, a Mgr. Janu Koišovú, PhD. na miesto prodekanky pre vonkajšie vzťahy.

Fotogaléria je dostupná tu

Štvrtok, 25.02.2021

Postup pri prideľovaní ubytovania

Vážení študenti, postup pri prideľovaní ubytovania na AR 2021/2022 nájdete tu.  

Streda, 24.02.2021

Poďakovanie

S pandémiou COVID-19 zvádzame ťažký boj už takmer rok. Môžeme povedať, že určitým spôsobom ovplyvnila život každého z nás. Lekári a zdravotníci dennodenne už takmer rok nasadzujú svoje životy a nadľudské sily v boji s touto pandémiou. Vytrvalo sa snažia o naše lepšie zajtrajšky. Sme hrdí, že môžeme medzi takýchto zdravotníkov zaradiť i našich študentov.    

Štvrtok, 11.02.2021

2 prílohy