Prijímacie konanie

Vážení uchádzači, informácie k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2022/2023 nájdete tu.   

Praktická výučba na FZV UCM pokračuje - v intenciách COVID-automatu

Praktická výučba na FZV UCM pokračuje v intenciách COVID-automatu, podľa zaradenia okresov Piešťany, Trnava a hl. mesto Bratislava. Praktická výučba prebieha na necovidových oddeleniach resp. zdrav. zariadeniach s povinnosťou . adekvátneho nasadenia FPP-2 respirátora. Ak je okres v čiernej farbe, platí zásada vytvorenia skupín s maximálnym počtom päť študentov a jeden pedagóg.Platnosť tejto aktualizácie je od pondelka, 15. 11. 2021.

 Prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

poverený funkciou dekana FZV UCM

Pokyny k výučbe

Vážení študenti, 

vzhľadom na vývoj epidemickej situácie v okrese Piešťany a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2, Vyhlášky verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 241/2021, Usmernenia hlavného hygienika Slovenskej republiky č. HDM/1950/39425/2021 a Opatreniu rektora č.6/2021, vedenie FZV UCM rozhodlo o prechode na dištančnú výučbu od 11.10.2021 až do odvolania okrem praktickej výučby, ktorá bude prebiehať prezenčnou formou.

COVID-19

Vážení študenti, 

dávame vám do pozornosti sekciu Covid-19, kde sa dozviete všetky potrebné informácie a platné nariadenia, ktoré pre vás platia. Nájdete tu takisto aj dotazníky v prípade potvrdeného ochorenia a nahlásenia nástupu do domácej izolácie, ktoré je v prípade potreby potrebné vyplniť  . 

Návrh kandidátov na voľbu dekana na funkčné obdobie 2022/2026

Na základe Vnútorných predpisov Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave §7, ods.5), ods.6) Štatútu FZV UCM, §2, ods.5), ods.6) Volebného poriadku pre voľbu kandidáta na dekana Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Akademický senát FZV vyhlásil termín konania volieb kandidáta na dekana Fakulty zdravotníckych vied na:Streda, 24.11.2021Nová

Zmena úradných hodín dekanátu a knižnice FZV

Vážení študenti, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu budú úradné hodiny na dekanáte a v knižnici FZV od 25.11.2021 upravené nasledovne :  

Streda, 24.11.2021Nová