Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Vladislav, Vladislava
 

Voľby do AS FZV a AS UCM

Predsedníctvo AS FZV UCM vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti AS UCM a do zamestnaneckej časti AS FZV na termín 13.10.2022 v čase od 11.00-15.00 v miestnosti dekana  na 1. poschodí budovy FZV na Rázusovej 14 v Piešťanoch .  Harmonogram volieb spolu s návrhovými listami a zložením volebnej komisie pre voľby do zamestnaneckej časti AS FZV  nájdete tu a pre voľby do zamestnaneckej časti AS UCM nájdete tu.  

Streda, 21.09.2022Nová

Potvrdenie o očkovaní proti hepatitíde

Milí študenti a študentky 1. a 2.ročníka dennej a externej formy bakalárskeho stupňa štúdia, oznamujeme vám, že potvrdenie o očkovaní proti hepatitíde je potrebné vyplnené a potvrdené lekárom ( tlačivo je dostupné tu) priniesť osobne alebo posielať elektronicky na mail: dana.pavlovicova(zav.)ucm.sk do 16.12.2022.  

Streda, 21.09.2022Nová

Výzva Národného štipendijného programu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2022/2023 ( https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-31-10-22-otvorena ) 

Streda, 21.09.2022Nová

SAIA štipendiá

SAIA štipendiá

Streda, 21.09.2022Nová

Rozvrhy-zimný semester AR 2022/2023

Vážení študenti a vážené študentky, rozvrhy na zimný semester AR 2022/2023 pre FYTE a RATE  sú dostupné tu.  Rozvrhy na praktickú výučbu pre obidva odbory sú dostupné tu
Prosíme vás o priebežnú kontrolu rozvrhov najmä zo začiatku semestra, nakoľko môžu nastať nejaké zmeny. 

Streda, 14.09.2022

Zoznam prideleného ubytovania pre prvé ročníky- AR 2022/2023

Milí študenti a milé študentky,zoznam prideleného ubytovania pre prvé ročníky štúdia na AR 2022/2023 nájdete tu.

Utorok, 06.09.2022

Vydávanie preukazov študentom prvých ročníkov a prolongácia preukazov študentom vyšších ročníkov

Prolongácia a vydávanie vyrobených preukazov sa vykonáva v pracovných dňoch v prízemí hlavnej budovy UCMnám. J. Herdu 2 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. od 5.9. do 30.9.2022. Neskôr u správcu preukazov. Vydávanie a prolongácia ISIC budú v piatok 9.9.2022 realizované do 12:00 hod. a v piatok 16.9.2022 sa preukazy vydávať a prolongovať nebudú.
Zoznam aktuálne vyrobených preukazov nájdete tu  . 

Štvrtok, 25.08.2022

Zasadnutie Akademického senátu FZV

Dňa 20. septembra 2022 sa v budove Fakulty zdravotníckych vied, Rázusova 14, Piešťany, v miestnosti R 0-3 o 13,00 hod. uskutoční zasadnutie Akademického senátu FZV.

Streda, 27.07.2022

Ubytovanie - Školský internát pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch

Milé študentky, pokyny súvisiace s ubytovaním na AR 2022/2023 na školskom internáte pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej v Piešťanoch nájdete tu

Pondelok, 25.07.2022

Menovanie povereného dekana FZV UCM

Rektorka UCM prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. odovzdala menovací dekrét Dr. h. c. MUDr. Jurajovi Štofkovi, PhD., MBA, MPH a poverila ho funkciou dekana Fakulty zdravotníckych vied  UCM v Trnave s účinnosťou od 1. júla 2022 na obdobie do 31.decembra 2022.
Poverenému dekanovi želáme na pozícii veľa úspechov ! 

https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/3055/  

Piatok, 01.07.2022