UCM vyjadruje podporu Ukrajine

UCM vyjadruje podporu Ukrajine

Prijímacie konanie

Vážení uchádzači, informácie k prijímaciemu konaniu na akademický rok 2022/2023 nájdete tu.   

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí

Vážení uchádzači, vzhľadom k častým otázkam od vás, kedy obdržíte výsledky rozhodnutia z prijímacieho  konania  Vám oznamujeme nasledovné:Pondelok, 16.05.2022Nová

Štátnicové komisie-rozpisy

Vážení študenti, rozpisy do komisií na štátne skúšky nájdete tu

Piatok, 13.05.2022Nová

Postup prideľovania ubytovania - AR 2022/2023

Milí študenti, 

postup prideľovania ubytovania na akademický rok 2022/2023 nájdete tu. Informácie ohľadom prideľovania ubytovania nájdete tu

Piatok, 13.05.2022Nová

Výsledky z volieb do ŠRVŠ

Výsledky z volieb do ŠRVŠ študentskej časti akademickej obce

Dňa 28. apríla sa v čase od 8:00 do 13:00 hod. uskutočnili voľby delegátov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024.

Vo voľbách si študenti UCM volili troch (3) delegátov do ŠRVŠ za UCM v Trnave.

Z celového počtu oprávnených voličov 5584 bolo vo voľbách odovzdaných 60 hlasovacích lístkov. Platných bolo všetkých 60 hlasovacích lístkov.

Piatok, 29.04.2022