Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne

Zmena výučby -dôležitý oznam

Vážení študenti, z dôvodu vládnych nariadení sa od 26. októbra až do odvolania  ruší praktická výučba v oboch študijných programoch-FYTE a RATE.  Výučba bude od tohto dňa realizovaná iba dištančnou, t.j. online formou.   

Zmena úradných hodín knižnice

Vážení študenti, od pondelka 23.11. 2020 bude knižnica FZV otvorená štandardne podľa úradných hodín. 

Piatok, 20.11.2020Nová

Voľby AS FZV

Vážená akademická obec,

po vzniku Fakulty zdravotníckych vied od 1.6.2020 nás čakajú voľby do samosprávnych orgánov, ktorými sú akademické senáty.

Piatok, 13.11.2020

Návrhové listy-voľby do AS UCM a AS FZV

Návrhové listy na kandidátov do zamestnaneckej a študentskej časti AS UCM a FZV UCM sú dostupné tu

Štvrtok, 12.11.2020

Office 365 pre študentov a zamestnancov zadarmo!

https://www.ucm.sk/sk/aktuality/detail/2668/

Utorok, 10.11.2020

Volebné komisie

Volebné komisie FZV UCM na voľby do AS UCM a do AS FZV UCM na volebné obdobie rokov 2021-2024.
Volebná komisia pre zamestnaneckú časť:
PhDr. Andrea Pristachová, MBA.
Mgr. Monika Pápežová
Mgr. Vanesa Bacúšanová
Mgr. Eva Miháliková (náhradníčka).

Volebná komisia pre študentskú časť:
Bc. Petronela Matiščáková
Bc. Tamara Turčanová
Bc. Katarína Kapitančíková
Bc. Jaroslav Kubrický (náhradník).

Utorok, 10.11.2020

Ako sa prihlásiť na "multitests.online"

Poučenie študentov:

Zadáte cez internet „multitests.online“.
Zobrazí sa „Spustenie testu“.
Zadáte Kód testu (pošle vyučujúci).
Zadáte svoje Meno, Priezvisko, Osobné číslo (posledné 4 čísla z ISIC, ak ho nemáte pri sebe, potom deň narodenia vo forme „DDMM“ bez roka). Do budúcnosti budeme trvať na číslo z ISIC kvôli lepšej identifikácii.
Kliknutím „Spustiť“ – sa objaví prvá otázka a môžete test vyplňovať, súčasne sa spustí aj odpočítavanie času – ukazuje minúty+sekundy, ktoré Vám zostávajú.
Označíte len správnu odpoveď v štvorčeku napravo, nesprávne nevyplňujete.
V prípade testov „multichoice“ môžu byť všetky odpovede správne, nesprávne, alebo len niektoré z nich správne.

Ak neviete niektorú otázku, môžete ju preskočiť a vrátiť k nej neskôr. Ku každej otázke sa môžete vrátiť a opraviť ju.
Po skončení testu pred časovým limitom kliknite na „Ukončiť test“.
Na záver kliknite „OK“.

Utorok, 10.11.2020

Akademický senát

Dňa 24. novembra 2020 v čase od 8:00 do 16:00 sa budú konať voľby do zamestnaneckej ako aj študentskej časti Akademického senátu Fakulty zdravotníckych vied, zároveň sa budú konať voľby do Akademického senátu Univerzity sv. Cyrila a Metoda v prípade, že nebude predĺžený Núdzový stav na Slovensku. Návrhy kandidátov musia byť v zmysle Zásad volieb do Akademického senátu Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Streda, 21.10.2020

Letná univerziáda SR

V dňoch 5.-8. 10.2020 sa v Žiline uskutočnila Letná univerziáda SR. Toto športové podujatie reprezentovala aj naša Fakulta zdravotníckych vied, ktorú zastupovali študenti 3. ročníka fyzioterapie.     

Pondelok, 12.10.2020

Kondášove dni

Fakulta zdravotníckych vied UCM (FZV UCM) spolu s Filozofickou fakultou UCM (FF UCM) organizovali pri príležitosti nedožitých 90. narodenín významného slovenského klinického psychológa prof. PhDr. Ondreja Kondáša, DrSc., slávnostnú pracovnú schôdzu Kondášove dni 2020, ktorá sa uskutočnila v dňoch 27.-28. septembra 2020 v Nižnej Kamenici a v Herľanoch.

Pondelok, 12.10.2020