Prijímacie konanie - Bc., Mgr., PhD., PhDr., špecializačné štúdiá

Prijímacie konanie 

FULBRIGHT SLOVAK STUDENT PROGRAM

Vážení študenti,

dávame do pozornosti Fulbright Slovak Student Program, ktorý umožňuje 6 – 9 mesačný študijný alebo výskumný pobyt na hosťovskej inštitúcii v USA.

Streda, 08.02.2023Nová

Návšteva v rámci projektu INTERREG SR-ČR Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému (NFP304010AYX7)

V stredu 1. 2. 2023 navštívili našu fakultu kolegovia z Univerzity Palackého v Olomouci, z Fakulty tělesné kultury prof. RNDr. Miroslav Janura, Dr., Mgr. Lucia Bizovská, Ph.D., Mgr. Tomáš Klein. Stretnutie na pôde FZV bolo zamerané na prediskutovanie aktivít v rámci projektu INTERREG SR-ČR Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému (NFP304010AYX7), zároveň boli diskutované možnosti ďalšej spolupráce.
Fotogaléria

Štvrtok, 02.02.2023

Deň otvorených dverí

Milé uchádzačky a milí uchádzači o štúdium na našej fakulte !

Deň otvorených dverí sa na Fakulte zdravotníckych vied uskutoční dňa 7. februára 2023 o 9.00 na Rázusovej 14 v Piešťanoch (budova FZV).

Štvrtok, 02.02.2023

Štvrtok, 02.02.2023

Rozvrhy-letný semester AR 2022/2023

Vážení študenti a vážené študentky, rozvrhy na letný semester AR 2022/2023 pre FYTE a RATE  sú dostupné tu.  Rozvrhy na praktickú výučbu pre obidva odbory sú dostupné tu
Prosíme vás o priebežnú kontrolu rozvrhov najmä zo začiatku semestra, nakoľko môžu nastať nejaké zmeny. 

Štvrtok, 02.02.2023

Pokyny k štátnym skúškam -AR 2022/2023

Milí končiaci študenti a končiace študentky, pokyny k štátnym skúškam v AR 2022/2023 boli aktualizované. Nájdete ich tu.  

Piatok, 27.01.2023

Erasmus mobilita na akademický rok 2023/2024-nominácie

Milí študenti a milé študentky,dávame vám do pozornosti možnosť nominovať sa na Erasmus mobilitu na akademický rok 2023/2024.

Vycestovať môžete na štúdium alebo stáž / letnú prax. Viac informácií nájdete tu.  

Štvrtok, 26.01.2023

Docent Richard Imrich nominovaný na Krištáľové krídlo

Prodekan Fakulty zdravotníckych vied UCM v Trnave doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc., je nominovaný na ocenenie Krištáľové krídlo za rok 2022 v kategórii Medicína a veda.

Utorok, 17.01.2023

Úradné hodiny ŠO

Vážení študenti,

úradné hodiny študijnej referentky p. Slávky Dejczővej budú v utorky a štvrtky na FZV v Piešťanoch:  

od 8:30 hod. do 11:00 hod.,  od 12:30 hod. do 14:00 hod.

Utorok, 10.01.2023