Promócie

Termín   15. júna 2023

FZV UCM                      od   9,30 hod. do 15,30 hod.

Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska

                            1. skupina    od 9,30 hod. do 11,30 hod. (Bc.) – FZV cca. 80  abs.

                            denné a externé štúdium

                            RATE BcD, RATE BcE, FYTE BcD (B – O)

                            nácvik od 9,30 hod. do 10,30 hod. – akademickí funkcionári o 10,15 hod.

                            začiatok promočného aktu  10,30 hod.

                            2. skupina    od 11,30 hod. do 13,30 hod. (Mgr., Bc.) – FZV cca. 80  abs.

                            denné štúdium

                            FYTE BcD (P – Ž), FYTE MgD (A – K)

                            nácvik od 11,30 hod. do 12,30 hod. – akademickí funkcionári o 12,15 hod.    

                            začiatok promočného aktu  12,30 hod.

                             3. skupina    od 13,30 hod. do 15,30 hod. (Mgr., Bc.) – FZV cca. 80  abs.

                            denné a externé štúdium

                            FYTE MgD (L – Z), FYTE MgE, FYTE BcE

                            nácvik od 13,30 hod. do 14,30 hod. – akademickí funkcionári o 14,15 hod.    

                            začiatok promočného aktu  14,30 hod.