Promócie

Termín : 22. júna 2022   

3 skupiny : od 7,30 hod. do 13 ,30 hod.   

Miesto konania: Trnava, Aula UCM, Bučianska ul. Rozpisy:           

1.skupina :  od 7,30 hod do 9,30 hod. (Mgr.) – FZV  cca. 70 absolventov 

 • denné štúdium - Mgr. FYTE(70) – A. Badurová – Eva Stašová
 •  nácvik od 7,30 hod. do 8,30 hod.
 •  začiatok promočného aktu :  8,30 hod.

                           

2. skupina  : od 9,30 hod. do 11,30 hod. (Mgr., Bc.) – FZV cca. 65  absolventov

 • denné štúdiumMgr.  FYTE(20)A. Strečanská – F. Žalúdek
 • externé štúdium Mgr.  FYTE(13)
 • denné a externé štúdium – Bc.  RATE(9)
 • externé štúdium – Bc.  FYTE(23)
 • nácvik od 9,30 hod. do 10,30 hod. 
 • začiatok promočného aktu : 10,30 hod.


3. skupina  :  od 11,30 hod. do 13,30 hod. (Bc.) – FZV cca. 73  absolventov

 • denné štúdium Bc.: FYTE (73)
 • nácvik od 11,30 hod. do 12,30 hod.
 • začiatok promočného aktu : 12,30 hod.


Upozornenie:

Promočného aktu sa môžu zúčastniť max. štyria rodinní príslušníci.