2018 2/2

VAVRO, M.-KOLLÁROVÁ, L.

Efekt fyzioterapeutickej liečby pri gonartróze.pdf  –  114,5 KB

Efekt fyzioterapeutickej liečby pri gonartróze

SJHS, 2018, roč.9, č. 2, s. 25-31, ISSN 1338-161X

ŠTOFKO, J.

III. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni.pdf  –  603,6 KB

III. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni

SJHS, 2018, roč.9, č. 2, s. 2-10, ISSN 1338-161X

KOIŠOVÁ, J.-ŠTOFKO, J.

Jubilant pro. Jozef Rovenský.pdf  –  236,3 KB

Jubilant profesor Jozef Rovenský

SJHS, 2018, roč.9, č. 2, s. 10-12, ISSN 1338-161X

KOCIOVÁ, K.-MIKUĽÁKOVÁ, V.

Juvenilná spondyloartritída. Úskalia diagnostiky a liečby..pdf  –  623,2 KB

Juvenilná spondyloartritída. Úskalia diagnostiky a liečby.

SJHS, 2018, roč.9, č. 2, s. 12-25, ISSN 1338-161X

PLAČKOVÁ, A.

Karconóm prsníka a liečebná rehabilitácia.pdf  –  401,0 KB

Karcinóm prsníka a liečebná rehabilitácia

SJHS, 2018, roč.9, č. 2, s. 43-58, ISSN 1338-161X

ZEMKOVÁ, E.

Posudzovanie senzomotorických funkcií_z laboratória na športovisko.pdf  –  1,5 MB

Posudzovanie senzomotorických funkcií:z laboratória na športovisko

SJHS, 2018, roč.9, č. 2, s. 61-75 , ISSN 1338-161X

SÁZELOVÁ, S.-LEHOCKÁ, M.

Prepojenie konvečnej a nekonvečnej medicíny v ambulancii praktického lekára.pdf  –  354,0 KB

Prepojenie konvenčnej a nekonvenčnej medicíny v ambulancii praktického lekára

SJHS, 2018, roč.9, č. 2, s. 75-85 , ISSN 1338-161X

SOKOL, R.

Socio-ekonomické aspekty rakoviny prostaty.pdf  –  1,1 MB

Socio-ekonomické aspekty rakoviny prostaty

SJHS, 2018, roč.9, č. 2, s. 31-43 , ISSN 1338-161X

Supplementum - III. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni

Supplementum III. Piešťanské fyzioterapeutické a balneologické dni.pdf  –  710,9 KB

SJHS, 2018, roč.9, č. 2, s. 86-125 , ISSN 1338-161X

PAPCUNOVÁ, H.

Vplyv klimatoterapie na vybrané ochorenia respiračného systému.pdf  –  62,3 KB

Vplyv klimatoterapie na vybrané ochorenia respiračného systému

SJHS, 2018, roč.9, č. 2, s. 58-61 , ISSN 1338-161X