2019 1/2

PISTULKOVÁ, A.-TUPA, J.-MARTINEK, L.

1 IMPLEMENTACE PROCESNÍHO ŘÍZENÍ U POSKYTOVATELŮ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB – kópia na web.pdf  –  583,9 KB

Implementace procesního řízení u poskytovatelů zdravotnických služeb

SJHS, 2019, roč.10, č.1, s. 2-10, ISSN 1338-161X

RADOMSKÁ, V.-VRCHOTOVÁ, Š.-WITZANYOVÁ, A.

2 SOUČASNÁ ÚROVEŇ KVALITY STRAVY A VÝŽIVOVÉHO STYLU U BATOLAT– kópia na web.pdf  –  1,2 MB

Současná úroveň kvality stravy a výživového stylu u batolat

SJHS, 2019, roč.10, č. 1, s. 11-27, ISSN 1338-161X

ŠIMKOVÁ, S.

3 VÝŽIVA DĚTÍ S NADVÁHOUOBEZITOU A S FYZIOLOGICKOU TĚLESNOU HMOTNOSTÍ– kópia na web.pdf  –  843,2 KB

Výživa dětí s nadváhou/obezitou a s fyziologickou tělesnou hmotností

SJHS, 2019, roč.10, č. 1, s. 28-37, ISSN 1338-161X

GAŠPAR, Ľ.-ŠTOFKO, J.

4 PROGNOSTICKÝ VÝZNAM STANOVENIA DIURNÁLNEHO INDEXU KRVNÉHO TLAKU – kópia na web.pdf  –  537,1 KB

Prognostický význam stanovenia diurnálneho indexu krvného tlaku

SJHS, 2019, roč.10, č. 1, s. 38-47, ISSN 1338-161X

STANĚK, P.

5 MOZOG A ČLOVEK – kópia na web.pdf  –  762,2 KB

Mozog a človek. Mozog a jeho systémové štruktúry

SJHS, 2019, roč.10, č. 1, s. 48-65, ISSN 1338-161X

MARTINEK, L .

6 MONITORING FYZICKÉ ZÁTĚŽE U ZDRAVOTNICKÝCH – kópia na web.pdf  –  597,0 KB

Monitoring fyzické záťěže u zdravotnických záchranářů v rámci projektu koncept koordinace a realizace přeshraniční spolupráce zdravotnických záchranných služeb

SJHS, 2019, roč.10, č. 1, s. 66-75, ISSN 1338-161X

SIMEONOVÁ, D.

7 FREEDIVING Z POHĽADU FYZIOTERAPEUTA – kópia na web.pdf  –  602,9 KB

Freediving z pohľadu fyzioterapeuta

SJHS, 2019, roč.10, č. 1, s. 76-87, ISSN 1338-161X

MIKUĽÁKOVÁ, W.-URBANOVÁ, K.-LABUNOVÁ, E.-LENKOVÁ, R.-KENDROVÁ, L.

8 VPLYV VYBRANÝCH SOMATOMETRICKÝCH PARAMETROV – kópia na web.pdf  –  473,2 KB

Vplyv vybraných somatometrických parametrov na kvalitu klenby nohy študentov

SJHS, 2019, roč.10, č. 1, s. 88-89, ISSN 1338-161X