Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Vladislav, Vladislava
 
Špecializačné štúdium

Prihlášku na špecializačné štúdiá v odboroch Fyzioterapia v športe a telovýchove, Ergoterapia  a MPH-Master of Public Health, je možné zaslať do 31. augusta príslušného akademického roku.

Kontaktná osoba v prípade otázok: Mgr. Eva Miháliková:  eva.mihalikova@ucm.sk
                                                                                                      033/ 55 65 731