Špecializačné štúdium

Prihlášku na špecializačné štúdiá v odboroch Fyzioterapia v športe a telovýchove, Ergoterapia  a MPH-Master of Public Health, je možné zasielať do 31.08.2024. 

Kontaktná osoba v prípade otázok: Mgr. Eva Miháliková:  eva.mihalikova@ucm.sk
                                                                                                      033/ 55 65 731

  

Akreditované študijné programy                                       Titul              Dĺžka štúdia       
                    
Odborník na riadenie vo verejnom zdravotníctve             MPH                  3
Fyzioterapia v športe a telovýchove                                   certifikát           2
Ergoterapia                                                                           certifikát           2