Špecializačné štúdium

Prihlášku na špecializačné štúdiá v odboroch Fyzioterapia v športe a telovýchove, Ergoterapia  a MPH-Master of Public Health, je možné zaslať od 22.11.2022 – do 28.2.2023. 

Kontaktná osoba v prípade otázok: Mgr. Eva Miháliková:  eva.mihalikova@ucm.sk
                                                                                                      033/ 55 65 731