Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
ŠP Ergoterapia

Fakulta zdravotníckych vied (FZV) otvára špecializačné štúdium Ergoterapia.

 Praktická príprava sa vykonáva na špičkových pracoviskách

-       Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím

-       Mokrohájska 1, 842 40 Bratislava 4

-       Univerzitná - nemocnica Bratislava, Nemocnica Staré Mesto Psychiatrická klinika, Fyziatricko rehabilitačné oddelenie Mickiewiczova 13, Bratislava

-       Univerzitná nemocnica Bratislava Nemocnica Ružinov, Fyziatricko rehabilitačné oddelenie, Ružinovská 6 82606 Bratislava

ktoré sa podieľajú na vzdelávacej činnosti ako výučbová báza IFBLR. Výučbu realizujú vynikajúci lektori a ergoterapeuti zo Slovenska a z Čiech.

Ergoterapia je liečba osôb s telesným a duševným ochorením alebo disabilitou, pri ktorej sa používali špecificky zvolené činnosti s cieľom umožniť osobám dosiahnuť maximálnu funkčnú úroveň a nezávislosť vo všetkých aspektoch života. (Rada ergoterapeutov európskych zemí, 2000)

Primárnym cieľom ergoterapie je umožniť ľuďom účastniť sa každodenných aktivít. Ergoterapeuti dosahujú tohto cieľa tak, že sa snažia pomôcť ľuďom robiť činnosti, ktoré zvyšujú možnosť ich začlenenia (participácie), alebo prispôsobujú prostredie na participáciu osoby.

Žiadosť o zaradenie-ŠP Ergoterapia

FvSaT_ziadost_o_zaradenie_do_specializacneho_studia -Ergoterapia.doc  –  195,0 KB

Otázky k záverečnej skúške - ŠP Ergoterapia

Otázky špecializácia ergoterapia.docx  –  15,5 KB