Zápis
Elektronický zápis postup: https://www.ucm.sk/sk/elektronicky-zapis/

Harmonogram zápisov do vyšších ročníkov na AR 2020/2021

harmonogram zápisov_20_21.doc  –  160,0 KB