Zápis

Poplatky spojené so štúdiom

Poplatky a školné AR 2021/2022-EXTERNÉ ŠTÚDIUM

Poplatky na AR 2021-2022 (2).docx  –  13,3 KB

Elektronický predzápis do vyšších rokov štúdia

Elektronický predzápis na AR 2021/2022

elektronicky_zapis_2021-2_uprava 2.7.2021 FZV.doc  –  217,0 KB

Harmonogram zápisov na AR 2021/2022

Harmonogram zápisov do vyšších rokov štúdia na AR 2021/2022

harmonogram zápisov_21_22.doc  –  173,0 KB

Harmonogram zápisov do prvého roka štúdia na AR 2021/2022

harmonogram zápisov_1R_20_21.doc  –  158,0 KB