Vedecká rada

Vedecká rada FZV je orgánom akademickej samosprávy FZV.

Predseda Vedeckej rady FZV: 


prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.Podpredseda Vedeckej rady FZV: 

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. Interní členovia Vedeckej rady FZV:

prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc
doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH
PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková, PhD.
RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
Mgr. Jana Koišová, PhD.

Externí členovia Vedeckej rady FZV:

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MPH 
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

Zápisnica z 2. rokovania Vedeckej rady FZV UCM v Trnave v roku 2022 25. 11. 202...

2022 Zápisnica_VR_FZV_UCM_25_11_2022.docx  –  5,5 MB

Protokol o výsledku hlasovania členmi Vedeckej rady FZV per rollam v predmetnej...

2022 Protokol výsledku hlasovania o Návrhu tém dizertačných prác.pdf  –  158,2 KB

Protokol o výsledku hlasovania členmi Vedeckej rady FZV per rollam dňa 11. aprí...

2022 Protokol výsledku hlasovania o Návrhu kategorizacie vystupov v šo ZV.pdf  –  140,9 KB

Protokol o tajnom hlasovaní FZV UCM - 24.08.2021

Protokol o tajnom hlasovaní_FZV UCM_24.08.2021.doc  –  132,5 KB

Rokovací poriadok Vedeckej rady FZV UCM

Rokovací poriadok FZV .pdf  –  184,7 KB

Zápisnica z VR FZV 25.3.2021

Zápisnica z VR FZV 25.3.21.docx  –  230,2 KB