Vedecká rada

Vedecká rada FZV je orgánom akademickej samosprávy FZV.