Vedecká rada

Vedecká rada FZV je orgánom akademickej samosprávy FZV.

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. - predseda

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc. podpredseda

Interní členovia Vedeckej rady FZV:

Dr. h. c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, univ. doc.
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD., univ. prof.
doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.
doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.
RNDr. Katarína Vulganová, PhD.
Mgr. Jana Koišová, PhD.

Externí členovia Vedeckej rady FZV:

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MPH 
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

Zápisnica zo zasadnutia VR zo dňa 16.05.2024

2024 Zapisnica_VR_FZV_UCM_16_05_2024.pdf  –  191,9 KB

Zápisnica zo zasadnutia VR zo dňa 05.12.2023

2023 Zápisnica_VR_FZV_UCM_05_12_2023.pdf  –  234,4 KB

Zápisnica zo zasadnutia VR zo dňa 31.3.2023

2023 Zápisnica_VR_FZV_UCM_31_03_2023.pdf  –  174,9 KB

Zapisnica zo zasadnutia VR zo dňa 25.11.2022

Zapisnica zo zasadnutia VR zo dňa 25.11.2022.pdf  –  6,8 MB

Zápisnica zo zasadnutia VR zo dňa 25.3.2021

Zápisnica z VR FZV 25.3.21.docx  –  230,2 KB

Protokol o výsledku hlasovania VR per rollam zo dňa 27.4.2022

2022 Protokol výsledku hlasovania o Návrhu tém dizertačných prác.pdf  –  158,2 KB

Protokol o výsledku hlasovania VR per rollam zo dňa 11.4.2022

2022 Protokol výsledku hlasovania o Návrhu kategorizacie vystupov v šo ZV.pdf  –  140,9 KB

Protokol o výsledku hlasovania VR per rollam zo dňa 24.8.2021

Protokol o tajnom hlasovaní_FZV UCM_24.08.2021.doc  –  132,5 KB

Rokovací poriadok Vedeckej rady FZV UCM

Rokovací poriadok FZV .pdf  –  184,7 KB