Vedecká rada

Vedecká rada FZV je orgánom akademickej samosprávy FZV.

Predseda Vedeckej rady FZV: 

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.Podpredseda Vedeckej rady FZV: Interní členovia Vedeckej rady FZV:

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.
prof. MUDr. Jiří Neuwirth, CSc.
prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.
doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD.
doc. MUDr. Jozef Lukáč, CSc.
doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.
doc. MUDr. Ľubomír Jurgoš, PhD.
doc. MUDr. Emil Martinka, PhD
doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc
PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
Mgr. Jana Koišová, PhD.

Externí členovia Vedeckej rady FZV:

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD.
prof. RNDr. Vanda Repiská, PhD.
prof. MUDr. Ľubica Argalášová, PhD., MPH
doc. PhDr. Silvia Puteková, PhD., MPH

Rokovací poriadok Vedeckej rady FZV UCM

Rokovací poriadok FZV .pdf  –  184,7 KB

Zápisnica z VR FZV 25.3.2021

Zápisnica z VR FZV 25.3.21.docx  –  230,2 KB