Erasmus

Všetky potrebné informácie nájdete na: https://www.ucm.sk/sk/medzinarodne-vztahy/.

Nominačná tabuľka

FZV nominácie študenti - 2023.xlsx  –  16,4 KB

Partnerské univerzity Erasmus +

Partnerské univerzity .pdf  –  165,7 KB

Kritériá výberu zamestnancov FZV

Kritéria výberu zamestnanci FZV.pdf  –  263,2 KB

Kritériá výberu študentov FZV

Kritéria výberu študenti FZV.pdf  –  249,0 KB

MOBILNÁ APLIKÁCIA ERASMUS+

Pri príležitosti 30. výročia programu Erasmus+ Európska komisia vydala novú mobilnú aplikáciu Erasmus+, ktorá je určená práve študentom, účastníkom odbornej prípravy a mládežníckych výmen a jej cieľom je zjednodušiť mladým ľuďom zapojenie do programu.

Mobilná aplikácia Erasmus+ účastníkom umožní:

- ľahko sledovať priebeh rôznych administratívnych krokov pred pobytom v zahraničí, počas neho i po ňom. Vďaka aplikácii si budú môcť študenti elektronicky dohodnúť s vysielajúcimi, ako aj prijímajúcimi univerzitami plán štúdia a podpísať ho,
- podeliť sa s ostatnými o obľúbené tipy k integrácii do miestnej komunity a hlasovať o nich, a zlepšiť si jazykové zručnosti prostredníctvom priameho linku na platforme online jazykovej podpory programu Erasmus+ s ponukou online kurzov pod odborným vedením tútora s interaktívnymi konzultáciami v reálnom čase

Prvá verzia aplikácie je už k dispozícii pre iOS a Android. Aplikácia sa čoskoro rozšíri o nové prvky a bude priebežne aktualizovaná a dostupná aj ďalším skupinám účastníkov programu Erasmus+, vďaka čomu bude nápomocná aj budúcej generácii účastníkov.