2015 1/2

GOLIAN, M. - ANDREJIOVÁ, A. - HEGEDÜSOVÁ, A. - SZABOVÁ, E.

Význam jedlých húb z hľadiska obsahu biologicky účinných látok

SJHS, 2015, roč. 6, č. 1, s. 2-12. ISSN 1338-161X

HEGEDÜS, O. - PAVLÍK, V.

Problematika hodnotenia chemických ukazovateľov vody určenej na kúpanie

SJHS, 2015, roč. 6, č. 1, s. 13-22. ISSN 1338-161X

ROVENSKÝ, J. - BUC, M. - KRIŠKA, M.

Biologické prípravky v terapii reumatoidnej artritídy - história a súčasnosť

SJHS, 2015, roč. 6, č. 1, s. 23-31. ISSN 1338-161X

DANIHEL, L. - MADARÁSZ, Š.

Pohľad na fosfolipázu A2 asociovanú s lipoproteínmi ako biomarker rizika infarktu myokardu a ischemickej cievnej príhody

SJHS, 2015, roč. 6, č. 1, s. 32-44. ISSN 1338-161X

MAŇHALOVÁ, J. - KIMMER, D. - SCHÖNBAUEROVÁ, A. - TÓTHOVÁ, V.

Energie a únava jako faktory ovlivňující kvalitu života u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

SJHS, 2015, roč. 6, č. 1, s. 45-55. ISSN 1338-161X

KARAS, M. - URBAN, D.

Význam dětského centra ovlivňující aktivní zapojení rodiny a pomáhajících profesí do procesu sanace

SJHS, 2015, roč. 6, č. 1, s. 56-67. ISSN 1338-161X

VAŇKOVÁ, M.

Stratégia odopierania a prideľovania moci v ošetrovateľstve vo vzťahu medzi sestrou a pacientom / klientom

SJHS, 2015, roč. 6, č. 1, s. 68-76. ISSN 1338-161X

BRANDOVÁ, N. - KAJANOVÁ, A. - ŘIHÁČEK, T.

Práce se zvládáním cravingu u abstinujících

SJHS, 2015, roč. 6, č. 1, s. 77-88. ISSN 1338-161X

BALVÍN, J. - NOVOTNÁ, J.

Filozofie jako terapie

SJHS, 2015, roč. 6, č. 1, s. 89-108. ISSN 1338-161X

STASKOVÁ, V. - TÓTHOVÁ, V.

Koncept zdravia podľa Joyce E. Travelbee

SJHS, 2015, roč. 6, č. 1, s. 109-117. ISSN 1338-161X

STASKOVÁ, V.

Ošetrovateľský model Callisty L. Roy - podpora v adaptácii pacientov po amputácii dolných končatín

SJHS, 2015, roč. 6, č. 2, s. 2-31. ISSN 1338-161X

VOCEDÁLKOVÁ, S. - ZEMAN, M. - KARÁSKOVÁ, K.

Možnosti prevence zranění kolene u hráček fotbalu při respektování jejich fáze menstruačního cyklu

SJHS, 2015, roč. 6, č. 2, s. 32-59. ISSN 1338-161X

MAŇHALOVÁ, J. - KIMMER, D. - RYBA, A. - TÓTHOVÁ, V.

Sexualita u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí

SJHS, 2015, roč. 6, č. 2, s. 60-83. ISSN 1338-161X

LIDOVÁ, L. - URBAN, J.

Pojetí nevěry u ženy a muže v romské rodině

SJHS, 2015, roč. 6, č. 2, s. 84-101. ISSN 1338-161X

BAŇÁROVÁ, P. - ROSINOVÁ, I. - VASKÁ, E.

Faktory ovplyvňujúce kvalitu kardiovaskulárneho systému a sledovanie ich vplyvu na zdatnosť obehového systému

SJHS, 2015, roč. 6, č. 2, s. 102-125. ISSN 1338-161X

OCHABA, R.

Zdravotný stav obyvateľstva SR

SJHS, 2015, roč. 6, č. 2, s. 126-135. ISSN 1338-161X

BOLDIŠOVÁ, O. - BLAHUNKA, R.

Neuromuskulárne ochorenia - prehľad - možnosti rehabilitácie

SJHS, 2015, roč. 6, č. 2, s. 136-145. ISSN 1338-161X

MÓDEROVÁ, D. - NEVIĎANSKÁ, M. - KLEPANEC, A.

Kongenitálne cystické lézie krku

SJHS, 2015, roč. 6, č. 2, s. 146-157. ISSN 1338-161X

ALBERT, M. - ALBERT, F.

Úloha silového tréningu v liečbe skolióz

SJHS, 2015, roč. 6, č. 2, s. 158-183. ISSN 1338-161X