2016 1/2

STANĚK, P.

Hospodárska stratégia Slovenskej republiky

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 4-63. ISSN 1338-161X

CZELLÁRIK, A. - CZELLÁRIKOVÁ, M. - ZEMKO, P.

Splácame dlh vynálezcovi nosového zrkadla

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 64-99. ISSN 1338-161X

KLEPANEC, A. - RÁC, M. - STREŠKO, M.

Možnosti intervenčnej rádiológie v liečbe pacientov s hepatocelulárnym karcinómom

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 100-115. ISSN 1338-161X

OCHABA, R. - JAKUBKOVÁ, V.

Súčasný stav nádorových ochorení u žien v SR

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 116-129. ISSN 1338-161X

OCHABA, R. - WSÓLOVÁ, L.

Výskyt rizikových faktorov zdravia v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 130-147. ISSN 1338-161X

VULGANOVÁ, K. - ÜRGEOVÁ, E. - PREŤOVÁ, A.

Antimikrobiálne účinky silíc v rastlinách šalvie lekárskej na vybrané druhy mikroorganizmov

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 148-165. ISSN 1338-161X

LABUDOVÁ, M. - ĎURINOVÁ, E. - ZAMBOJOVÁ, I. - ŠIMONOVÁ, M.

Príčiny a prevencia hypertenznej krízy

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 166-179. ISSN 1338-161X

KOIŠOVÁ, J.

Odvodené a zložené slová.Latinsko-grécke hybridy

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 180-191. ISSN 1338-161X

ŠKACHOVÁ, O.

Degeneratívne ochorenia bedrového kĺbu

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 192-217. ISSN 1338-161X

PLAČKOVÁ, A.

Vzájomná nadväznosť rehabilitačnej starostlivosti a rehabilitačného ošetrovateľstva v spolupráci fyzioterapeuta a sestry

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 218-233. ISSN 1338-161X

MURA, L.

Recenzia vysokoškolskej učebnice: Úvod do sociálnych služieb

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 234-239. ISSN 1338-161X

BÉREŠOVÁ, A.

Recenzný posudok - Sociálny status seniorov v krajinách V4

SJHS, 2016, roč. 7, č. 1, s. 240-245. ISSN 1338-161X

STANĚK, P.

Európska únia a jej budúcnosť - limity a možnosti

SJHS, 2016, roč. 7, č. 2, s. 2-31. ISSN 1338-161X

PATOPRSTÁ, M. - WSÓLOVÁ, L. - OCHABA, R.

Postoj zamestnancov úradov verejného zdravotníctva k pohybovej aktivite

SJHS, 2016, roč. 7, č. 2, s. 32-49. ISSN 1338-161X

ADAMCZYK, R.

Odborná terminologie zdravotnických odborů

SJHS, 2016, roč. 7, č. 2, s. 50-58. ISSN 1338-161X

ZEMKOVÁ, E. - HAMAR, D. - KEINBACHER, T. - EBENBICHLER, G.

Klinické využitie posturografie: od výskumu k praxi

SJHS, 2016, roč. 7, č. 2, s. 59-77. ISSN 1338-161X

MATIŠÁKOVÁ, I.

Ošetrovateľská starostlivosť o geriatrických pacientov

SJHS, 2016, roč. 7, č. 2, s. 78-85. ISSN 1338-161X

ROSINOVÁ, I. - BAŇAROVÁ, P.

Diabetes mellitus a šport

SJHS, 2016, roč. 7, č. 2, s. 86-95. ISSN 1338-161X