2 % z daní


Venujte nám 2 % z daní, my im dáme zmysel

Ak nie ste ešte rozhodnutí, komu venovať svoje 2%, potom prosíme, pošlite ich občianskemu združeniu, ktoré podporuje aj v tomto roku výhradne našu Fakultu zdravotníckych vied .
Údaje:

Názov: PACIENT a LEKÁR
Právna forma: Občianske združenie
Sídlo: Smolenická 4, 851 05 Bratislava-Petržalka
IČO: 42414300
 

Všetky finančné prostriedky takto získané budú použité na skvalitnenie vzdelávacieho procesu pre FZV (v roku 2021 boli zakúpené notebooky pre dištančnú výučbu).
 
V prílohe je tlačivo pre fyzické osoby (zamestnancov).
Tlačivá na poukázanie 2% z dane platné pre rok 2024 sú dostupné aj na stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

Oficiálne aktuálne informácie o určenej právnickej osobe nájdete v notárskom registri:  https://www.notar.sk/poberatel/?actId=6525059abb370e5c7f927eaf

link na tlačivo: https://pfseform.financnasprava.sk/Formulare/eFormVzor/DP/form.527.html

Vedenie FZV

Ďakujeme tým darcom, ktorí poukázali podiel zaplatenej dane v roku 2023.

Na stiahnutie:

2% PACIENT a LEKÁR.pdf

Vyhlásenie pre 2% PACIENT a LEKÁR za rok 2021 FO.pdf  –  110,5 KB