Knižnica
Referentka knižnice: Bc. Dana Pavlovičová
Kontakt:dana.pavlovicova(zav.)ucm.sk
033/55 65 733


Úradné hodiny:

Pondelok:    8:00 – 14:00   
Utorok: 8:00 – 14:00    
Streda: 8:00 – 14:00    
Štvrtok: 8:00 – 14:00    
Piatok: 8:00 – 14:00    

Služby knižnice FZV pre študentov: 
Výpožičné služby
Absenčné – mimo priestorov knižnice
Prezenčné – výpožičky v priestoroch knižnice
Výdaj stravných lístkov
Prístup na internet za účelom štúdia - v čase úradných hodín 

Knižničný a výpožičný poriadok

Knižničný a výpožičný poriadok.pdf  –  609,2 KB