Odborová komisia

Odborová komisia pre doktorandské štúdium

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. - predseda komisie

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MPH

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

 doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD., univ. prof.

Zápisnica zo zasadnutia OK zo dňa 4.4.2024

2024, Zasadnutie_OK_040424 - zápisnica.pdf  –  559,6 KB

Zápisnica zo zasadnutia OK zo dňa 12.12.2023

2023 Zápisnica_zo_zasadnutia_OK_12.12.23.pdf  –  140,4 KB

Zápisnica zo zasadnutia OK zo dňa 21.09.2023

2023 Zápisnica_zo_zasadnutia_OK_21.09.23, final.pdf  –  233,3 KB

Zápisnica z OK zo dňa 18.09.2023

Zápisnica z OK zo dňa 18.09.2023 per rollam.pdf  –  153,7 KB

Zápisnica z OK Odvolacie konanie zo dňa 13.7.2023.pdf

zápisnica OK Odvolacie konanie - PhD. 13.7.2023.pdf  –  189,6 KB

Zápisnica z prijímacieho pohovoru PhD zo dňa 20.6.2023.pdf

zápisnica_z_prijimacieho_pohovoru_PhD_2023 20.6.2023.pdf  –  129,1 KB

Zápisnica z OK zo dňa 15.6.2023

zápisnica_zo_zasadnutia_OK_hodnotenie_doktorandov_15.06.23.docx  –  4,5 MB

Zápisnica z OK zo dňa 24.5.2023

zápisnica_odborova_kom_zmena_temy_23PhD.pdf  –  139,3 KB

Zápisnica z OK zo dňa 10.3.2023

zápisnica_odborova_kom_10_03_23.pdf  –  304,4 KB

zápisnica z OK zmena zo dňa 10.10.2022.pdf

zápisnica_odborova_kom_zmena_PhD 10.10.2022.pdf  –  145,6 KB