Odborová komisia

Odborová komisia pre doktorandské štúdium

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc. - predseda komisie

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MPH

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

 doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD

Zápisnica z OK zo dňa 10.3.2023

zápisnica_odborova_kom_10_03_23.pdf  –  319,4 KB