Deň otvorených dverí
Zaujímate sa o štúdium na Fakulte zdravotníckych vied UCM v Piešťanoch?
Na našom DOD sa dozviete informácie o študijných programoch Fyzioterapia a Rádiologická technika, podaní prihlášky, či prijímacom konaní. Dozviete sa tiež o možnostiach uplatnenia našich absolventov, či štúdia v zahraničí vďaka programu Erasmus. 
Deň otvorených dverí sa na Fakulte zdravotníckych vied uskutoční dňa 7. februára 2024 o 9.00 na Rázusovej 14 v Piešťanoch (budova FZV). Tešíme sa na vás ! 

Program:

1.  prezentácia Fakulty zdravotníckych vied a jej katedier R 0-3 (prízemie budovy FZV)
2. možnosti štúdia na Fakulte zdravotníckych vied UCM
3. prehliadka priestorov a vybavenia fakulty (knižnica, fitnes centrum, učebne praktickej výučby fyzioterapie)
4. ukážka praktickej výučby Fyzioterapie