Doktorandské štúdium - Formuláre

Žiadosť o súhlas s vykonaním výskumu v inom ako školiacom pracovisku FZV UCM

Žiadosť o súhlas s vykonaním výskumu v inom ako školiacom pracovisku FZV UCM.docx  –  3,9 MB

Individuálny študijný plán PhD.

Individualny-studijny-plan-PhD-FZV-UCM-2.doc  –  72,0 KB

Mesačný výkaz o činnosti doktoranda v dennej forme štúdia

Mesačný výkaz o činnosti doktoranda v dennej forme štúdia FZV UCM.docx  –  4,6 MB

Potvrdenie o činnosti doktoranda v oblasti pedagogiky

Potvrdenie o činnosti doktoranda v oblasti pedagogiky FZV UCM .docx  –  4,6 MB

Potvrdenie o počte odučených hodín doktoranda

Potvrdenie o počte odučených hodín doktoranda FZV UCM.docx  –  4,6 MB

Ročné hodnotenie doktoranda za AR 2023_2024

Ročné hodnotenie doktoranda za AR 2023_2024.doc  –  82,0 KB

Šablóna rámcového projektu k téme dizertačnej práce 2023

Sablona-ramcoveho-projektu-k-teme-dizertacnej-prace-FZV-2023.docx  –  42,4 KB

Súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky

Súhlas školiteľa s konaním dizertačnej skúšky FZV UCM.docx  –  3,9 MB

Záväzná prihláška na dizertačnú skúšku

Záväzná prihláška na dizertačnú skúšku FZV UCM.docx  –  3,9 MB

Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce

Žiadosť o vykonanie obhajoby dizertačnej práce FZV UCM.docx  –  3,9 MB

Žiadosť o zmenu školiteľa dizertačnej práce

Žiadosť o zmenu školiteľa dizertačnej práce FZV UCM.docx  –  3,9 MB

Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce

Žiadosť o zmenu témy dizertačnej práce FZV UCM.docx  –  3,9 MB