Úradná výveska FZV

Prijímacie konanie pre doktorandské štúdium na AR 2022/2023

Prijímacie konanie pre doktorandské štúdium na AR 2022_2023.pdf  –  162,8 KB

Témy dizertačných prác s anotáciami na AR 2022/2023

Témy dizertačných prác s anotáciami na AR 2022_2023.pdf  –  131,9 KB