Úradná výveska FZV

Podmienky prijímacieho konania na AR 2024/2025

Podmienky prijímacieho konania na AR 2024_2025.pdf  –  200,3 KB

Témy dizertačných prác s anotáciami AR 2024-2025 FZV UCM

Témy dizertačných prác s anotáciami AR 2024-2025 FZV UCM .pdf  –  183,0 KB

Prijímacie konanie pre doktorandské štúdium na AR 2022/2023

Prijímacie konanie pre doktorandské štúdium na AR 2022_2023.pdf  –  162,8 KB

Témy dizertačných prác s anotáciami na AR 2022/2023

Témy dizertačných prác s anotáciami na AR 2022_2023.pdf  –  131,9 KB