Študijné a kariérové poradenstvo FZV

PhDr. Eva Ďurinová, 033/ 55 65 734    

PhDr. Ingrid Zambojová, 033/ 55 65 734                  

Mgr. Andrea Strečanská, 033/ 55 65 734