1. stupeň VŠ vzdelávania v ŠP Fyzioterapia

Študijný program Fyzioterapia, 1. stupeň VŠ vzdelávania v dennej forme štúdia

(kód programu 184396)
Študijný odbor: 46 Zdravotnícke vedy
Jazyk poskytovania študijného programu: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Udeľovaný titul: bakalár (Bc.)
Úroveň národného kvalifikačného rámca SR:  úroveň 6

Študijný program Fyzioterapia, 1. stupeň VŠ vzdelávania v externej forme štúdia

(kód programu 184395)
Študijný odbor: 46 Zdravotnícke vedy
Jazyk poskytovania študijného programu: slovenský
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Udeľovaný titul: bakalár (Bc.)
Úroveň národného kvalifikačného rámca SR:  úroveň 6