Personálne zabezpečenie študijného programu 1. stupeň

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu (s uvedením funkcie a kontaktu) - prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor, ludovit.gasparjohn(zav.)doeucm.sk

Zoznam osôb zabezpečujúcich profilové predmety študijného programu s priradením k predmetu s prepojením na centrálny Register zamestnancov vysokých škôl, s kontaktom (môžu byť uvedení aj v študijnom pláne):

·         prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., vysokoškolský profesor, ludovit.gasparjohn(zav.)doeucm.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/3472?do=filterFormsubmit&name=Ľudovít&surname=Gašpar&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať

·         doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD., zuzana.popracovajohn(zav.)doeucm.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/6882?do=filterFormsubmit&name=Zuzana&surname=Popracová&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať

·         doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH, jozef.benackajohn(zav.)doeucm.sk, https://www.portalvs.sk/regzam/detail/14251?do=filterFormsubmit&name=Jozef&surname=Beňačka&sort=surname&employment_state=yes&filter=Vyhľadať

Priradenie k profilovým predmetom je uvedené v študijnom pláne.

Na zabezpečení kvality a rozvoja v študijnom  programe Fyzioterapia sa podieľajú:

·         Dr. h. c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH – poverený dekan FZV

·         PhDr. Andrea Pristachová, MBA – tajomníčka FZV

·         PhDr. Martina Bleščáková, PhD. - poverená prodekanka pre kvalitu, akreditáciu a doktorandské štúdium        

·         Mgr. Jana Koišová, PhD.  - prodekanka pre vonkajšie vzťahy

·         PhDr. Jana Stanová - poverená prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť        

·         PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH – vedúca Katedry fyzioterapie

·         doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD. – vedúca Katedry klinických disciplín  

·         PhDr. Monika Labudová, PhD., MBA, MPH – vedúca Katedry odbornej prípravy

Kompletný zoznam pedagógov jednotlivých katedier zabezpečujúcich výučbu v študijnom programe Fyzioterapia je dostupný na:

https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-fyzioterapie/

https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-klinickych-disciplin/

https://fzv.ucm.sk/sk/zamestnanci-katedry-odbornej-pripravy/