Zamestnanci Katedry odbornej prípravy

Vedúca katedry (poverená vedením)

RNDr. Katarína Vulganová, PhD.

033/ 55 65 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
katarina.vulganovajohn(zav.)doeucm.skPedagógovia

prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc.

033/ 5565 734
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile : stefan.galbavy(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ


Dr. h. c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, univ. doc.

033/ 5565 731
juraj.stofko(zav.)ucm.sk 
odkaz na register zamestnancov VŠ

doc. MUDr. Žofia Rádiková, PhD.

033/ 5565 734 
zofia.radikovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

VUPCH

VUPCH UCM Rádiková.pdf  –  425,1 KB

doc. PhDr. Andrea Botíková, PhD.

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v piatok v čase 15.00- 16.30
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile : andrea.botikova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

doc. RNDr. Štefan Húšťava, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
stefan.hustava(zav.)ucm.sk 
odkaz na register zamestnancov VŠ

MUDr. Michal Palkovič, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
michal.palkovic(zav.)ucm.sk 
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Martina Bleščáková, PhD.

033/ 5565 735
Hajdóczyho 1, Trnava, miestnosť č. 512
konzultačné hodiny v stredu od 8:00 do 12:00 prebiehajú v Trnave na Hajdóczyho 1, v miestnosti č. 512
martina.blescakova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Monika Labudová, PhD., MPH, MBA

033/ 5565 734 
monika.labudovajohn(zav.)doeucm.sk 
odkaz na register zamestnancov VŠRNDr. Katarína Vulganová, PhD.

033/ 55 65 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
katarina.vulganova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Mária Marková, PhD.

033/ 5565 734
konzultačné hodiny - každý pracovný deň od 9.00-12.00 ( e-mailom)
maria.markova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Mgr. Jana Koišová, PhD. 

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 8.15-9.45
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile : jana.koisova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

RNDr. Ján Šmída

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jan.smida(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Mgr. Andrejka Nicak

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
andrejka.nicak(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ