Vedenie fakulty
Vedenie fakulty je užším stálym poradným orgánom dekana. Jeho členmi sú tajomník a prodekani.
 

Dr. h. c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, univ. doc.
poverený dekan FZV 
033/ 55 65 731
juraj.stofko(zav.)ucm.sk

PhDr. Andrea Pristachová, MBA
tajomníčka FZV
033/ 55 65 723
andrea.pristachova(zav.)ucm.sk

PhDr. Martina Bleščáková, PhD.
štatutárny zástupca dekana
poverená  prodekanka pre kvalitu
033/ 5565 735
Hajdóczyho 1, Trnava, miestnosť č. 512
konzultačné hodiny v stredu od 8:00 do 12:00 prebiehajú v Trnave na Hajdóczyho 1, v miestnosti č. 512 
martina.blescakova(zav.)ucm.sk

Mgr. Jana Koišová, PhD. 
prodekanka pre vonkajšie vzťahy
033/55 65 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 8.15-9.45
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile :jana.koisova(zav.)ucm.sk

PhDr. Nina Sládeková, PhD., MPH, univ. doc.
poverená výkonom funkcie prodekanky pre vedu a rozvoj a doktorandské štúdium
033/ 55 65 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
nina.sladekova(zav.)ucm.sk

PhDr. Jana Stanová
poverená výkonom funkcie prodekanky pre výchovno-vzdelávaciu činnosť
033/ 55 65 734
konzultačné hodiny prebiehajú v pondelok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom prostredníctvom e-mailu 
jana.stanova(zav.)ucm.sk

Dekanát FZV

prof. Ing. Roman Boča, DrSc.
vedecko-výskumný pracovník
roman.bocajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Mgr. Gabriela Kotyrová Štefániková, PhD.
projektová manažérka
gabriela.kotyrova(zav.)ucm.sk

Mgr. Eva Miháliková
asistentka dekana
033/ 55 65 731
eva.mihalikovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Monika Pápežová
asistentka vedúcich katedier
033/55 65 721
monika.papezovajohn(zav.)doeucm.sk