Študijné oddelenie

Slávka Dejczővá
študijná referentka
študijné záležitosti a prijímacie konanie
Kancelária 321 (Bučianska, Trnava)
Telefón: 033 55 65 716
slavka.dejczova(zav.)ucm.sk

Miroslava Burínová
administratívno-technická podpora
Kancelária 321 (Bučianska, Trnava)
Telefón: 033 55 65 716
miroslava.burinova(zav.)ucm.sk

Školné a poplatky spojené so štúdiom :  
https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/

Organizačné oddelenie UCM: 
https://www.ucm.sk/sk/organizacne-oddelenie/