Študijné oddelenie

Petra Piťová
študijná referentka
študijné záležitosti a prijímacie konanie
Nám. J. Herdu 2 Trnava, 1 posch., č.d. 112b
Telefón: 033 55 65 716
petra.pitova(zav.)ucm.sk

Monika Mešová
študijná referentka
študijné záležitosti a prijímacie konanie
Nám. J. Herdu 2 Trnava, 1 posch., č.d. 112b
Telefón: 033 55 65 715
monika.mesova(zav)ucm.sk

Úradné hodiny

pondelok:  neúradný deň

utorok:     8.30 hod. - 11.00 hod.     12.30 hod. - 14.00 hod.    miesto Trnava

streda:     neúradný deň

štvrtok:     8.30 hod. - 11.00 hod.     12.30 hod. - 14.00 hod.   miesto Piešťany

piatok:     neúradný deň



Ing. Zuzana Obúlaná
študijná referentka pre doktorandské štúdium
študijné záležitosti a prijímacie konanie pre doktorandské štúdium
Kancelária: 111B (Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie)
Telefón: 033 5565 517
zuzana.obulana(zav.)ucm.sk

AIS - akademický informačný systém 

Ing. Elena Marčanová - prístup do AIS pre študentov
Telefón: 033 5565 197
elena.marcanova(zav.)ucm.sk

ISIC preukazy 

Mgr. Nora Dostálová
Telefón: 033 5565 196
nora.dostalova(zav.)ucm.sk

Školné a poplatky spojené so štúdiom :  
https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/

Organizačné oddelenie UCM: 
https://www.ucm.sk/sk/organizacne-oddelenie/