Študijné oddelenie

Slávka Dejczővá
študijná referentka
študijné záležitosti a prijímacie konanie
Nám. J. Herdu 2 Trnava, 1 posch., č.d. 112 b.
Telefón: 033 55 65 716
slavka.dejczova(zav.)ucm.sk

AIS - akademický informačný systém 

Ing. Elena Marčanová - prístup do AIS pre študentov
Telefón: 033 5565 197
elena.marcanova(zav.)ucm.sk

ISIC preukazy 

Mgr. Nora Dostálová
Telefón: 033 5565 196
nora.dostalova(zav.)ucm.sk

Školné a poplatky spojené so štúdiom :  
https://www.ucm.sk/sk/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom-studenti/

Organizačné oddelenie UCM: 
https://www.ucm.sk/sk/organizacne-oddelenie/