Doktorandské štúdium

Predĺženie termínu podania prihlášky na III. stupeň doktorandského štúdia v dennej a v externej forme je aktualizovaný od 10.1.2023 – do 15.5.2023.

Termín prijímacieho konania na doktorandské štúdium je 20. jún 2023 na Fakulte zdravotníckych vied, Rázusova 14, 921 01 Piešťany.

Výročné hodnotenie doktorandov
Výročné hodnotenie doktoranda je zhodnotením stavu a úrovne vedeckej výchovy doktoranda, kontrolou plnenia termínovaných úloh individuálneho študijného a vedeckého plánu doktoranda. Doktorand predkladá na referát pedagogickej činnosti vyplnený formulár Ročné hodnotenie doktoranda podpísaný školiteľom a doktorandom na konci každého akademického roka, najneskôr do termínu schváleného podľa harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok. 

Školiteľ predkladá odborovej komisii výročné hodnotenie plnenia študijného plánu doktoranda s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu.

Doktorand predkladá na referát pedagogickej činnosti:
vyplnený formulár Ročné hodnotenie doktoranda,
vyplnený formulár Individuálny študijný plán,
Zoznam publikačnej činnosti z Univerzitnej knižnice UCM – články, resp. príspevky doktoranda musia byť evidované v Univerzitnej knižnici UCM.

Individuálny študijný plán PhD. FZV UCM

Individualny-studijny-plan-PhD-FZV-UCM-2.doc  –  72,0 KB

Ročné hodnotenie doktoranda za rok AR 2022/2023

rocne_hodnotenie_doktoranda_za_rok_2022_2023.doc  –  81,0 KB

Prijímacie konanie na AR 2023/2024 - doplnenie

FZV PHD. Prijímacie konanie na 23-24 UCM.docx  –  8,2 MB

Prijímacie konanie na AR 2023/2024

Podmienky prijímacieho konania na AR 2023_2024.docx  –  7,9 MB

Prihláška na doktorandské štúdium

Prihláška na doktorandské štúdium.pdf  –  371,9 KB

Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky pre doktorandské štúdium

Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky pre doktorandské štúdium.pdf  –  90,1 KB

Témy dizertačných prác na AR 2023/2024

Témy dizertačných prác na AR 2023-2024.pdf  –  86,3 KB

Témy dizertačných prác s anotáciami na AR 2022/2023

Témy dizertačných prác s anotáciami na AR 2022_2023.pdf  –  131,9 KB

Individuálny študijný plán PhD.-FZV-UCM-2.

Individualny-studijny-plan-PhD-FZV-UCM-2.pdf  –  259,5 KB

Príloha 15 Opis študijného programu SJ DoD

Príloha 15 Opis študijného programu_SJ DoD.pdf  –  737,1 KB

Príloha 15 Opis študijného programu SJ DoE

Príloha 15 Opis študijného programu_SJ DoE.pdf  –  737,5 KB

Poriadok prijímacieho konania na UCM

29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf  –  319,2 KB