Doktorandské štúdium

Termín prijímacieho konania na doktorandské štúdium je  XY na Fakulte zdravotníckych vied, Rázusova 14, 921 01 Piešťany. 

Prijímacie konanie pre AR 2023 / 2024

Podmienky prijímacieho konania na AR 2023_2024.docx  –  7,9 MB

Prihláška na doktorandské štúdium

Prihláška na doktorandské štúdium.pdf  –  371,9 KB

Témy dizertačných prác s anotáciami na AR 2022/2023

Témy dizertačných prác s anotáciami na AR 2022_2023.pdf  –  131,9 KB

Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky pre doktorandské štúdium

Pokyny k vyplneniu a odoslaniu elektronickej prihlášky pre doktorandské štúdium.pdf  –  90,1 KB

Individuálny študijný plán PhD.-FZV-UCM-2.

Individualny-studijny-plan-PhD-FZV-UCM-2.pdf  –  259,5 KB

Príloha 15 Opis študijného programu SJ DoD

Príloha 15 Opis študijného programu_SJ DoD.pdf  –  737,1 KB

Príloha 15 Opis študijného programu SJ DoE

Príloha 15 Opis študijného programu_SJ DoE.pdf  –  737,5 KB

Poriadok prijímacieho konania na UCM

29_21_Poriadok_prijimacieho_konania_na_UCM.pdf  –  319,2 KB