Informácie o zosúladených študijných programoch s novými štandardmi SAAVŠ SR

Zoznam študijných programov FZV UCM v akademickom roku 2022/2023

ŠP realizované na FZV .docx  –  3,3 MB

Študijný program Fyzioterapia Bc. denné štúdium

Opis_studijneho_programu-SJ_FYTE-BcD.pdf  –  659,5 KB

Študijný program Fyzioterapia Bc. externé štúdium

O9pis_studijneho_programu-SJ_FYTE-BcE.pdf  –  659,1 KB

Študijný program Fyzioterapia Mgr. denné štúdium

Opis_studijneho_programu-SJ_FYTE-MgD.pdf  –  656,9 KB

Študijný program Fyzioterapia Mgr. externé štúdium

Opis_studijneho_programu-SJ_FYTE-MgE_.pdf  –  657,0 KB

Študijný program Rádiologická technika Bc. denné štúdium

Opis_studijneho_programu-SJ_RATE-BcD.pdf  –  556,8 KB

Študijný program Rádiologická technika Bc. externé štúdium

Opis_studijneho_programu-SJ_RATE-BcE.pdf  –  555,9 KB

Študijný program Fyzioterapia PhD. denné štúdium

Opis študijného programu_SJ PhD. D.pdf  –  737,1 KB

Študijný program Fyzioterapia PhD. externé štúdium

Opis študijného programu_PhD.Ext..pdf  –  737,5 KB