2020 1/2

BLEŠČÁKOVÁ, M.

LIEČBA HUDBOU.pdf  –  542,9 KB

Liečba hudbou (muzikoterapia)-medzi umením a vedou

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 6-13, ISSN 1338-161X

STANĚK, P.

BEZPEČNOSTNÉ PROTOKOLY V PRÍRODE.pdf  –  595,0 KB

Bezpečnostné protokoly v prírode

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 14-41, ISSN 1338-161X

STANĚK, P.

VÍZIA SLOVENSKA.pdf  –  606,6 KB

Vízia Slovenska

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 42-70, ISSN 1338-161X

BOČÁKOVÁ, O.-IMROVIČ M.

PROSTITUTION AS ONE OF THE SOCIO-PATHOLOGICAL PHENOMENA.pdf  –  629,1 KB

Prostitution as one of the socio-pathological phenomena

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 71-77, ISSN 1338-161X

KUBÍČKOVÁ, D.-MACHYNIAKOVÁ, L.

SENIORS IN THE DIMENSIONS OF OUR STATE POLICY.pdf  –  568,8 KB

Seniors in the dimensions of our state policy

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 78-91, ISSN 1338-161X

HUDÁK, J.

HODNOTENIE STAVU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA NA SLOVENSKU A NÁVRH OPATRENÍ PRE EFEKTÍVNE HOSPODÁRENIE.pdf  –  799,8 KB

Hodnotenie stavu verejného zdravotného poistenia na Slovensku a návrh opatrení pre efektívne hospodárenie

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 92-103, ISSN 1338-161X

BÉREŠOVÁ, A.

VPLYV SLUŽIEB KRÍZOVEJ INTERVENCIE NA ZLEPŠENIE ŽIVOTA ĽUDÍ BEZ DOMOVA.pdf  –  525,3 KB

Vplyv služieb krízovej intervencie na zlepšenie života ľudí bez domova

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 104-112, ISSN 1338-161X

BOTÍKOVÁ, A.-TOMÍKOVÁ, E.-LABUDOVÁ, M.-ŠTOFKO, J.-SOLÁROVÁ, J.

KVALITA ŽIVOTA A SYNDRÓM DIABETICKEJ NOHY.pdf  –  630,1 KB

Kvalita života a syndróm diabetickej nohy

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 113-122, ISSN 1338-161X

DZIACKA, A.-BOTÍKOVÁ, A.

RELIGIOUS ORDERS IN SLOVAKIA ON THE WAY TO THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL NURSING.pdf  –  485,7 KB

Religious orders in Slovakia on the way to the development of professional nursing

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 123-126, ISSN 1338-161X

RODRIGUEZ ARCINIEGAS, L.M.-NEMERGUT, Š.-REKEŇ, V.-DURDÍK, Š.

KOMPLIKÁCIE AXILÁRNEJ DISEKCIE PRI LIEČBE KARCINÓMU PRSNÍKA A.pdf  –  357,4 KB

Komplikácie axilárnej disekcie pri liečbe karcinómu prsníka a možnosti rehabilitácie

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 127-136, ISSN 1338-161X

REKEŇ, V.-NEMERGUT, Š.- RODRIGUEZ ARCINIEGAS, L.M. -DURDÍK, Š.

CHIRURGICKÁ LIEČBA MALÍGNEHO MELANÓMU.pdf  –  328,8 KB

Chirurgická liečba malígneho melanómu

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 137-144, ISSN 1338-161X

NEMERGUT, Š.-REKEŇ, V.- RODRIGUEZ ARCINIEGAS, L.M. -DURDÍK, Š.

CASTLEMANOVA CHOROBA Z POHĽADU CHIRURGA.pdf  –  729,2 KB

Castlemanova choroba z pohľadu chirurga

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 145-150, ISSN 1338-161X

LAJDOVÁ, A.-BOTÍKOVÁ, A.-TOMÍKOVÁ, E.

ERGONÓMIA V PRAXI SESTIER.pdf  –  520,1 KB

Ergonómia v praxi sestier

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 151-157, ISSN 1338-161X

ĎURINOVÁ, E.-ŠIMONOVÁ, M.-KOIŠOVÁ. J.

PRINCÍPY A VÝZNAM STABILITY TRUPU V PREVENCII BOLESTI CHRBTA.pdf  –  860,9 KB

Princípy a význam stability trupu v prevencii bolesti chrbta

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 158-171, ISSN 1338-161X

ZAPLETALOVÁ, Ľ.-KOIŠOVÁ, J.-ĎURINOVÁ, E.-ŠIMONOVÁ, M.-ZEMKOVÁ, E.

STABILITA TRUPU V PREVENCII BOLESTI CHRBTA ZDRAVOTNÍCKEHO PERSONÁLU .pdf  –  501,5 KB

Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta zdravotníckeho personálu

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 172-176, ISSN 1338-161X

BLAHOVÁ, M.-MAŠÁN, J.-ŠTOFKO, J.

VYUŽITIE 3D STIMULÁCIE IMOOVE U HEMIPARETICKÝCH PACIENTOV S INSTABILITOU DOLNEJ KONČATINY.pdf  –  1,0 MB

Využitie 3D stimulácie IMOOVE u hemiparetických pacientov s instabilitou dolnej končatiny

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 177-187, ISSN 1338-161X

MAŠÁN, J.-JURICOVÁ, J.-ŽIAKOVÁ, E.

POPÔRODNÁ FYZIOTERAPIA DIASTÁZY MUSCULI RECTI ABDOMINIS.pdf  –  550,4 KB

Popôrodná fyzioterapia diastázy Musculi Recti Abdominis

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 188-195, ISSN 1338-161X

MAŠÁN, J.-POPRACOVÁ, Z.-HROMKOVÁ, A.-ĎURINOVÁ, E.

VPLYV KINEZIOTERAPIE PO ARTROSKOPICKÝCH OPERÁCIÁCH RAMENNÉHO KĹBU.pdf  –  529,6 KB

Vplyv kinezioterapie po artroskopických operáciách ramenného kĺbu

SJHS, 2020, roč. 11, č. 1, s. 196-204, ISSN 1338-161X