Partneri

FYZIOTERAPIA - zmluvné zariadenia pre praktickú výučbu

·       Nemocnica A. Wintera, n.o, Wintera 66, 921 01 Piešťany

·       Poliklinika, Rekračná ul.,  921 01 Piešťany

·       NURCH, Nábrežie I. Krasku, 921 01 Piešťany

·       SLK, Winterova 29, 921 01  Piešťany

·       Vertebra s.r.o.,  E. Belluša 6 ,  921 01 Piešťany

·       Horezza , a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany

·       Národné rehabilitačné centrum, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová  

·       Univerzitná nemocnica, Pažítková 4, 821 01 Bratislava   

·       Univerzitná nemocnica Bratislava - Staré Mesto, Mickiewiczova 13, 813 69 Bratislava

·       Agave, spol. s.r.o  so sídlom vo FN Trnava, Dolná Krúpa 307

·       Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava

·       Premium Fit, Eisteinova 18, 851 01 Bratislava

·       NsP , M.R. Štefánika 1, 915 31 Nové Mesto nad Váhom

·       AquaKlim, s.r.o. Sanatoria Klimkovice ,742 84 Klimkovice-Hýlov

·       Prírodné jódové kúpele Číž, a.s., 980 43 Číž

·       NRC, Sládkovičova 1, 962 37 Kováčová

·       Občianske združenie Ja sám, Podzámska 41/A, 920 01 Hlohovec

·       Senior Club Striebornica, Nábrežná 806, 922 21 Moravany nad Váhom

·       Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku, n.o., Záhradnícka 4880/42,  821 08 Bratislava

·       NOU, Klenová 1, 833 10 Bratislava

·       Zariadenie pre seniorov, Kostelecká 110/2, 922 21 Moravany nad Váhom

·       Mestská poliklinika Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec

·       ProSenior Care, s.r.o. Malokarpatská 22/A, 900 21 Svätý Jur

RÁDIOLOGICKÁ TECHNIKA – zmluvné zariadenia pre praktickú výučbu

·       Nemocnica A. Wintera, n.o, Wintera 66, 921 01 Piešťany

·       Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova 10 , 812 50 Bratislava

·       NURCH, Nábrežie I. Krasku, 921 01 Piešťany

·       Fakultná nemocnica Trnava , Žarnova 11 , 917 01 Trnava

·       MRI, s.r.o., Košútska 1364, 925 21 Sládkovičovo

·       Gammalab, s.r.o., Starohájska 2, 917 01 Trnava

·       Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 26, 911 71 Trenčín

OSTATNÍ ZAHRANIČNÍ PARTNERI

České vysoké učení technické v Praze, Praha, Česká republika

Masarykova univerzita, Brno, Česká republika

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika

Wszechnica Świętokrzyska w Kielce, Kielce, Poľská republika

Zirve Üniversitesi, Gaziantep, Turecká republika