Legislatíva

Kritériá na hodnotenie úrovne VTC na FZV UCM

Kritériá na hodnotenie úrovne VTC na FZV UCM.pdf  –  170,3 KB

Organizačný poriadok FZV 2022

organizacny_poriadok_fzv_2022.pdf  –  207,7 KB

Organizačná štruktúra FZV 2022

Organizačná štruktúra FZV 2022 .pdf  –  90,6 KB

Príkaz dekana o priebehu výučby pre letný semester 2021/2022

príkaz dekana o priebehu výučby pre letný semester 2021_2022.pdf  –  90,2 KB

Príkaz dekana o skúškovom období 2021/2022

príkaz dekana o skúškovom období 2021_2022 (1).pdf  –  93,5 KB

Vnútorný predpis FZV pri prestupe študentov z IFBLR na FZV

Vnútorný predpisFZV pri prestupe študentov z IFBLR na FZV.pdf  –  958,2 KB

Smernica o minimálnych kritériách tvorivej a publikačnej činnosti na FZV UCM_202...

Smernica o minimálnych kritériách tvorivej a publikačnej činnosti na FZV UCM_2021.pdf  –  226,1 KB

Rokovací poriadok VR FZV

Rokovací poriadok FZV .pdf  –  184,7 KB

Rokovací poriadok AS FZV

Rokovací poriadok AS FZV_.pdf  –  643,3 KB

Rozhodnutie dekana č.1/2021

rozhodnutie dekana č.1.pdf  –  587,4 KB

Študijný poriadok UCM

tudijný poriadok UCM (4).pdf  –  1,0 MB

Zásady volieb do AS FZV UCM

Zásady volieb do AS FZV UCM.pdf  –  436,3 KB

Volebný poriadok pre voľbu dekana

Volebný poriadok dekana_.pdf  –  97,7 KB

Zriaďovacia listina FZV 2020

zriadovacia_listina_fzv_2020 (3).pdf  –  515,9 KB

Štatút FZV 2021

2021_Statut_FZV_2021 (1).pdf  –  742,7 KB