Legislatíva

Štatút FZV 2023

Štatút_FZV_2023.pdf  –  9,7 MB

Zásady volieb do AS FZV UCM 2023

zasady-volieb-do-as-fzv-ucm-2023.pdf  –  432,4 KB

Rokovací poriadok AS FZV UCM 2023

rokovaci-poriadok-as-fzv_2023.pdf  –  344,5 KB

Organizačný poriadok FZV 2022

organizacny_poriadok_fzv_2022.pdf  –  207,7 KB

Organizačná štruktúra FZV 2022

Organizačná štruktúra FZV 2022 .pdf  –  90,6 KB

Štatút FZV 2021

2021_Statut_FZV_2021 (1).pdf  –  742,7 KB

Študijný poriadok UCM 2020

tudijný poriadok UCM (4).pdf  –  1,0 MB

Zriaďovacia listina FZV 2020

zriadovacia_listina_fzv_2020 (3).pdf  –  515,9 KB