Zamestnanci Katedry klinických disciplín

Vedúca katedry 

doc. MUDr. Zuzana Popracová, PhD., univ. prof.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
zuzana.popracova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

VUPCH

VUPCH Popracová.pdf  –  212,7 KB

VTC

VTC Popracová.pdf  –  250,3 KB

Pedagógovia

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jaroslav.kresanek(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

VUPCH

VUPCH Kresánek.pdf  –  227,3 KB

VTC

VTC Kresánek.pdf  –  422,4 KB

Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
stefan.durdik(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

prof. MUDr. Branislav Kollár, PhD., MPH 

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
branislav.kollar(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

doc. MUDr. Richard Imrich, DrSc.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
richard.imrich(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

doc. MUDr. Ján Mašán, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jan.masan(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

MUDr. Oľga Boldišová

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
olga.boldisova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

MUDr. Marián Kondáš, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
marian.kondas(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ