Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Peter, Pavol, Petra
 
Zamestnanci Katedry fyzioterapie

Vedúca katedry

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH
033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v stredy v čase od 9.00 do 10.30
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile : eva.vaska(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Pedagógovia

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.
033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v stredy v čase od 15.30 do 17.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile :ludovit.gaspar(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

VUPCH

VUPCH Gašpar.pdf  –  239,2 KB

VTC

VTC Gašpar.pdf  –  247,0 KB

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

033/ 5565 734 
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jaroslav.kresanek(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

VUPCH

VUPCH Kresánek.pdf  –  227,3 KB

VTC

VTC Kresánek.pdf  –  422,4 KB

doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MPH, MBA

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jozef.benacka(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

VUPCH

VUPCH Beňačka.pdf  –  242,3 KB

VTC

VTC Beňačka.pdf  –  223,2 KB

MUDr. Miroslav Malay, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
miroslav.malay(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

MUDr. Rudolf Blahunka

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
rudolf.blahunkajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

MUDr. Michal Palkovič, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
michal.palkovic(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Nina Sládeková, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
nina.sladekova(zav.).ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Michaela Šimonová

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: michaela.simonovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Eva Ďurinová

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v pondelok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: eva.durinovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Ingrid Zambojová

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 13.00 do 14.30 
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: ingrid.zambojovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Bibiana Macháčková

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: bibiana.machackova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Patrícia Shtin Baňárová

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
patricia.banarovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Ing. Bc. Jana Korcová, PhD., LL.M


033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom 
jana.korcova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Lektori praxe

PhDr. Jana Stanová


 Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jana.stanova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Mgr. Helena Farská

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
helena.farskajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Peter Žilka

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
peter.zilka(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Bc. Dorota Méryová 

 Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
dorota.meryova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Bc. Denisa Múčková

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
denisa.muckova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Bc. Marcel Rusnák 

Konzultačné hodiny po dohode s pedagógom 
marcel.rusnak(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ