Zamestnanci Katedry fyzioterapie

Vedúca katedry (poverená vedením)

PhDr. Eva Ďurinová

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v pondelok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile eva.durinovajohn(zav.)doeucm.sk

 

Pedagógovia

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú po elektronickej dohode s pedagógom na e-maile :ludovit.gaspar(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

VUPCH

VUPCH Gašpar.pdf  –  239,2 KB

VTC

VTC Gašpar.pdf  –  247,0 KB

doc. PhDr. Elena Žiaková,  PhD.

033/ 5565 734
elena.ziakovajohn(zav.)doeucm.sk 
odkaz na portál zamestnancov VŠ

PhDr. Oľga Škachová, PhD.

033/ 5565 734
olga.skachovajohn(zav.)doeucm.sk 
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Nina Sládeková, PhD., MPH, univ. doc.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
nina.sladekova(zav.).ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
iveta.petrikova(zav)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

MUDr. Rudolf Blahunka

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
rudolf.blahunkajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Michaela Šimonová

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: michaela.simonovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Eva Ďurinová

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v pondelok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: eva.durinovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Ingrid Zambojová

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 13.00 do 14.30 
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: ingrid.zambojovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Jana Stanová

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v pondelok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom prostredníctvom e-mailu
jana.stanova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Bibiana Macháčková

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v stredu v čase od 11.30 do 13.30
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: bibiana.machackova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Patrícia Shtin Baňárová, PhD. 

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
patricia.banarovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Ing. Bc. Jana Korcová, PhD., LL.M

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom 
jana.korcova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Lektori praxe

PhDr. Peter Žilka

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
peter.zilka(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Mgr. Gabriela Krištofová

gabriela.kristofovajohn(zav.)doeucm.sk

Bc. Dorota Méryová 

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
dorota.meryova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ