Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
Zamestnanci Katedry fyzioterapie

Vedúci katedry

doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD.

033/5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
elena.ziakova(zav.)ucm.sk

Pedagógovia

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
ludovit.gaspar(zav.)ucm.sk

prof. MUDr. Jaroslav Kresánek, PhD.

033/ 5565 734 
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jaroslav.kresanek(zav.)ucm.sk

MUDr. Miroslav Malay, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
miroslav.malay(zav.)ucm.sk

MUDr. Eva Musilová, PhD.
033/55 65 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
eva.musilova(zav.)ucm.sk

MUDr. Rudolf Blahunka

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
rudolf.blahunkajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
eva.vaska(zav.)ucm.sk

PhDr. Oľga Škachová, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom

PhDr. Nina Sládeková, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
nina.sladekova(zav.).ucm.sk

PhDr. Anna Plačková, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
anna.plackovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Michaela Šimonová

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
michaela.simonovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Eva Ďurinová

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
eva.durinovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Ingrid Zambojová

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
ingrid.zambojovajohn(zav.)doeucm.sk

PhDr. Bibiana Macháčková

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
bibiana.machackova(zav.)ucm.sk

PhDr. Patrícia Shtin Baňárová

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
patricia.banarovajohn(zav.)doeucm.sk

Ing. Bc. Jana Korcová,  LL.M

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom 
jana.korcova(zav.)ucm.sk

Lektori praxe

PhDr. Jana Stanová


 Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
jana.stanova(zav.)ucm.sk

Mgr. Helena Farská

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
helena.farskajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Simona Rekemová

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
simona.rekemovajohn(zav.)doeucm.sk

Mgr. Peter Žilka

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
peter.zilka(zav.)ucm.sk

Bc. Dorota Méryová 

 Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
dorota.meryova(zav.)ucm.sk