Zamestnanci Katedry fyzioterapie

Vedúca katedry

PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v stredy v čase od 9.00 do 10.30
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile : eva.vaska(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Pedagógovia

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc.

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú po elektronickej dohode s pedagógom na e-maile :ludovit.gaspar(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

VUPCH

VUPCH Gašpar.pdf  –  239,2 KB

VTC

VTC Gašpar.pdf  –  247,0 KB

MUDr. Rudolf Blahunka

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
rudolf.blahunkajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

MUDr. Michal Palkovič, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
michal.palkovic(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Nina Sládeková, PhD.

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
nina.sladekova(zav.).ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Michaela Šimonová

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: michaela.simonovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Eva Ďurinová

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v pondelok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: eva.durinovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Ingrid Zambojová

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v utorok v čase od 13.00 do 14.30 
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: ingrid.zambojovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Bibiana Macháčková

033/ 5565 734
konzultačné hodiny prebiehajú v stredu v čase od 11.30 do 13.30
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom na e-maile: bibiana.machackova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Patrícia Shtin Baňárová, PhD. 

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
patricia.banarovajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Ing. Bc. Jana Korcová, PhD., LL.M

033/ 5565 734
Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom 
jana.korcova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Lektori praxe

PhDr. Jana Stanová

konzultačné hodiny prebiehajú v pondelok v čase od 12.30 do 14.00
je potrebná elektronická dohoda s pedagógom prostredníctvom e-mailu
jana.stanova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Mgr. Helena Farská

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
helena.farskajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

PhDr. Peter Žilka

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
peter.zilka(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Bc. Dorota Méryová 

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
dorota.meryova(zav.)ucm.sk
odkaz na register zamestnancov VŠ

Mgr. Rastislav Ďurčenka

Konzultačné hodiny po elektronickej dohode s pedagógom
rastislav.durcenkajohn(zav.)doeucm.sk
odkaz na register zamestnancov

Mgr. Andrea Strečanská 

033/ 5565 734
interná doktorandka
strecanska4(zav.)ucm.sk