Zdroje programu 1. stupeň

Teoretické a praktické predmety študijného programu (okrem klinickej praxe) sa vyučujú v dvoch kompletne rekonštruovaných budovách.·         Budova na Rázusovej 14, Piešťany

Budovu má UCM v Trnave k dispozícii na základe dlhodobej nájomnej zmluvy medzi mestom Piešťany a UCM v Trnave uzatvorenej v roku 2005 na 30 rokov. Budova má 3 podlažia, nachádzajú sa tam tri veľké posluchárne a niekoľko menších výučbových miestností.

Všetky miestnosti sú vybavené počítačom s potrebným softvérom, WiFi, dataprojektorom, bezdrôtovým UHF mikrofónovým setom so zosilňovačom, viacerými reproduktormi, tabuľou, k dispozícii je flip chart.

1. Poslucháreň R 0-3 pre 140 poslucháčov

2. Poslucháreň R 2-1 pre 120 poslucháčov

3. Poslucháreň R 2-2 pre 90 poslucháčov

4. Učebňa pre informačné technológie R 1-3 na prvom poschodí budovy slúži pre účely výučby predmetu informatika a počítačová technika, je kompletne vybavená zasieťovanou informačnou technikou, 20 počítačmi s potrebným softvérom.

5. Učebňa R 1-2 na prvom poschodí pre 32 poslucháčov je určená pre prednášky a cvičenia výberových predmetov a prvej pomoci.

·         Budova na Bučianskej ulici 13/A, Trnava

Budova je vo vlastníctve UCM v Trnave.

1. Auditórium Jozefa Matúša pojme 400 poslucháčov a je vybavené najmodernejšou audio-vizuálnou technikou.Praktická výučba (tzv. kontaktná výučba, odborná prax) poslucháčov vysokoškolského štúdia počas akademického roka prebieha v zmluvných zdravotníckych zariadeniach:

Nemocnica A. Wintera, n.o, Wintera 66, 921 01 Piešťany https://nawpiestany.sk/ Poliklinika, Rekreačná ul.č.2, 921 01 Piešťany https://nawpiestany.sk/

NURCH, Nábrežie I. Krasku, 921 01 Piešťany https://www.nurch.sk/

Slovenské liečebné kúpele, Winterova 29, 921 01 Piešťany link · http://www.kupelepiestany.eu

Vertebra s.r.o., E. Belluša 6 , 921 01 Piešťany

Horezza , a.s., Teplická 81, 921 01 Piešťany

Senior Club Striebornica, Nábrežná 806, 922 21 Moravany nad Váhom

Mestská poliklinika Hlohovec, Nábrežie A. Hlinku 27, 920 01 Hlohovec http://www.mphc.sk

Univerzitná nemocnica Bratislava, kontakt: Riaditeľstvo, Pažítková 4, 821 01 Bratislava Pracoviská: UNB Ružinov, UNB Staré Mesto

Premium Fit – fyzioterapia v športe, Eisteinova 18, 851 01 Bratislava, kontakt: rehabilitaciajohn(zav.)doegolemclub.sk

SANOM – Špecializovaná nemocnica v odbore fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie v Bratislave, Nobelova 6, Bratislava http://www.sanom.sk

Špecializované zariadenie pre seniorov- ProSenior, sídlo Bratislava 3, Malokarpatská 22/A, 900 21 Svätý Jur kontakt: infojohn(zav.)doeprorehab.sk

Fakultná nemocnica Trnava, A. Žarnova 11, 917 02 Trnava fnttjohn(zav.)doefntt.sk

Tieto pracoviská sú schopné pripraviť absolventa vo všetkých klinických odboroch.