Informácie o povolaniach, ktoré môže úspešný absolvent vykonávať 1. stupeň

Absolventi budú vykonávať vysoko profesionálne činnosti v rámci preventívnej, diagnostickej a liečebnej starostlivosti v nemocničných lôžkových a poliklinických-ambulantných zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch a iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Uplatniť sa môže aj v športových a rekreačných zariadeniach. Absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v medzinárodných organizáciách ako napr.: Svetová fyzioterapia (WP), Európsky región Svetovej fyzioterapie (ERWP), medzinárodné organizácie v odborných spoločnostiach, pacientskych organizáciách a profesijných organizáciách, a v organizáciách Európskej únie.

Názvy povolaní:

-         Fyzioterapeut/Fyzioterapeutka