Prijímacie konanie - výsledky prijímacích pohovorov

RATE - Prijímacie pohovory výsledky II.kolo zo dňa 22.8.2023

RATE_Web prijímacie pohovory výsledky_ export2023-08-22-10-26-05.pdf  –  205,3 KB

FYTE - Prijímacie pohovory výsledky II. kolo zo dňa 22.8.2023

FYTE_Web Prijímacie pohovory výsledky_export2023-08-22-10-25-59.pdf  –  194,6 KB

FYTE-D Prijímacie pohovory výsledky

FYTE-D_Web Prijímacie pohovory výsledky_export2023-06-26-14-04-27.pdf  –  253,6 KB

FYTE-E Prijímacie pohovory výsledky

FYTE-E_Web Prijímacie pohovory výsledky_export2023-06-26-14-04-27.pdf  –  220,0 KB

RATE-D Prijímacie pohovory výsledky

RATE-D_Web Prijímacie pohovory výsledky_export2023-06-26-14-04-27.pdf  –  207,8 KB

RATE- E Prijímacie pohovory výsledky

RATE-E_Web Prijímacie pohovory výsledky_export2023-06-26-14-04-27.pdf  –  207,1 KB