Prijímacia skúška 1. stupeň

·         písomná skúška biológia so zameraním na anatómiu a fyziológiu človeka test, ktorého obsah zodpovedá úrovni stredoškolského učiva, píšu sa na tabletoch, ktoré poskytne FZV,

·         overovanie fyzických schopností - atletika (člnkový beh)