Podmienky prijatia 1. stupeň

·         absolvovanie strednej školy bez obmedzenia

·         absolvovanie maturitnej skúšky

·         úspešné vykonanie prijímacej skúškyInformácie k prihláškam na štúdium nájdete na: https://fzv.ucm.sk/sk/prijimacie-konanie-podmienky-prijatia-pre-bc-studium/