Prijímacie konanie - priebežné výsledky

Priebežné výsledky PK AR 2024-2025 RATE externá forma štúdia

Web_Prijímacie konanie AR 2024-2025_RATE_externá forma štúdia.pdf  –  208,4 KB

Priebežné výsledky PK AR 2024-2025 RATE denná forma štúdia

Web_Prijímacie konanie AR 2024-2025_RATE_denná forma štúdia.pdf  –  215,1 KB

Priebežné výsledky PK AR 2024-2025 FYTE externá forma štúdia

Web_Prijímacie konanie AR 2024-2025_FYTE_externá forma štúdia.pdf  –  240,6 KB

Pribežné výsledky PK AR 2024-2025 FYTE denná forma štúdia

Web_Prijimacie konanie AR 2024-2025_FYTE_denna forma studia.pdf  –  290,4 KB