Piatok, 05.04.2024

Výsledok výberového konania

Výsledok výberového konania

Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 4.4.2024

Členovia výberovej komisie konanej dňa 4.4.2024 o 14:00

1. PhDr. Jana Stanová – predseda komisie

2. Mgr. Jana Koišová, PhD.

3. PhDr. Eva Ďurinová

4. PhDr. Andrea Pristachová, MBA

5. PaedDr. PhDr. Iveta Petríková Rosinová, PhD. MHA.

Vybraný uchádzač: PhDr. Ingrid Zambojová

Názov študijného odboru: Zdravotnícke vedy

Počet uchádzačov: 1

Vložil:  Andrea Pristachová