Streda, 12.06.2024

Priebežné výsledky prijímacieho konania

Vážení uchádzači,priebežné výsledky prijímacieho konania nájdete tu.

Telefonicky sa neposkytujú žiadne informácie, zverejnené priebežné výsledky ešte nie sú konečné výsledky prijímacieho konania. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí  bude uchádzačovi doručené poštou do vlastných rúk po 18.06.2024.

Vložil:  Monika Pápežová