Piatok, 03.05.2024

Zasadnutie Akademického senátu FZV

Zasadnutie Akademického senátu FZV UCM sa uskutoční v pondelok 13. mája 2024 o 15:00 hod. v zasadačke dekana na 1. poschodí budovy FZV v Piešťanoch. 

Vložil:  Eva Miháliková