Utorok, 28.05.2024

Listina kandidáta na obsadenie funkcie dekana

Navrhnutý kandidát : Štofko Juraj, Dr. h. c., MUDr., PhD., MPH, MBA, univ. doc.Zasadnutie akademickej obce fakulty spojené s predstavovaním kandidátov na funkciu dekana Fakulty zdravotníckych vied sa uskutoční 11. júna 2024 o 10.00 hod. v miestnosti R2-2  na druhom poschodí v budove FZV, Rázusova 14, 921 01 Piešťany.Voľba kandidáta na funkciu dekana Fakulty zdravotníckych vied sa uskutoční dňa 11. júna o 14:00 hod. v miestnosti R2-2 na druhom poschodí v budove FZV, Rázusová 14, 921 01 Piešťany.

Štruktúrovaný životopis a programové tézy nájdete tu.

Vložil:  Andrea Pristachová