Voľby dekana FZV

Štruktúrovaný životopis

CV 24 Štofko Juraj.pdf  –  170,5 KB

Programové tézy

Konkurz 24 Štofko Juraj programové tézy.pdf  –  89,2 KB

Zápisnica z otvárania obálok na voľbu dekana FZV 2024

Zápisnica z otvárania obálok na voľbu dekana FZV 2024.pdf  –  105,8 KB

Listina kandidáta na funkciu dekana FZV

Listina kandidáta na funkciu dekana FZV.pdf  –  100,1 KB

Voľba kandidáta na funkciu dekana FZV UCM 2024

Volba_kandidata_na_funkciu_dekana_FZV_UCM_2024.pdf  –  110,6 KB

Zápisnica zo zasadnutia Volebného zhromaždenia 13.05.2024

Zapisnica_zo_zasadnutia_volebneho_zhromazdenia_13_05_2024.pdf  –  172,2 KB

Zápisnica z volieb kandidáta na dekana zo dňa 6.12.2021

Zápisnica-z-volieb-dekana-6.12.21-new.pdf  –  166,0 KB

Oznam o konaní volieb zo dňa 6.12.2021

OZNAM O KONANÍ VOLIEB DEKANA FZV UCM.docx  –  40,0 KB

Návrhy kandidátov na voľbu dekana na funkčné obdobie 2022/2026

Kandidáti-na-voľbu-dekana-FZV-UCM.doc  –  49,5 KB

Zápisnica z volieb kandidáta na dekana zo dňa 11.12.2020

Zápisnica z volieb kandidáta na dekana 11.12.2020 (1).doc  –  167,5 KB

Vzor kandidátnej listiny

vzor navrhu kanditata na funkciu dekana.pdf  –  204,2 KB

Volebný poriadok dekana 2020

Volebný poriadok dekana_UPRAVA 2020.pdf  –  97,7 KB