Výsledky volieb do Akademického senátu UCM

Dňa 9.4.2021 boli za FZV UCM do AS UCM  zvolení nasledujúci kandidáti : 

Piatok, 09.04.2021

Propagačné video FZV

Milí uchádzači o štúdium na našej fakulte, 

ak ešte stále váhate, či si k nám podať prihlášku, nasledujúce video vás určite presvedčí o kvalite našej fakulty. Nájdete ho tu.  

Utorok, 06.04.2021

Pokyny k záverečným štátnym skúškam v AR 2021/2022

Vážení študenti, pokyny k záverečným štátnym skúškam pre FYTE a RATE v akademickom roku 2021/2022 nájdete tu .

Pondelok, 22.03.2021

Potvrdenie o dochádzaní

Vážení študenti, 

v prípade, že kvôli realizácii praktickej časti vašej záverečnej práce budete potrebovať vycestovať mimo svoj okres, vieme vám poskytnúť tlačivo o dochádzaní.  Kontaktujte prostredníctvom e-mailu asistentky katedier, ktoré vám toto tlačivo zašlú. 

Štvrtok, 04.03.2021

Povinná letná odborná prax

Vážení študenti, aktuálne informácie ohľadom povinnej letnej odbornej praxe pre FYTE  nájdete tu

Štvrtok, 04.03.2021

Informácie k podpisu zadania k záverečnej práci-FYTE

Vážení študenti,


zadania k záverečným prácam (bakalárskym/magisterským) pre študentov fyzioterapie, si môžete dať podpísať nasledovne:

KFT (vedúca katedry Dr. Vaská) - UN BA od 8.-12.3.2021 - po prechádzajúcej dohode mailom.
KOP (vedúca katedry Dr. Labudová) - FZV Piešťany od 8.-12.3.2021 - po prechádzajúcej dohode mailom.
KKD (vedúca katedry doc. Popracová) - FZV Piešťany, piatok 12.3.2021, od 10.00-12.00.

Zadanie k záverečnej práci je potrebné si vytlačiť z AIS-u! 

Streda, 03.03.2021