Predĺženie skúškového obdobia zimného semestra AR 2020/2021

Vážení študenti,

vzhľadom na súčasnú mimoriadnu epidemiologickú situáciu spojenú s pandémiou COVID-19 dekanka FZV predlžuje skúškové obdobie zimného semestra akademického roka 2020/21 pre praktické predmety študijného programu fyzioterapia (v bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia) a študijného programu rádiologická technika (v bakalárskom stupni štúdia), v ktorých nie je možné hodnotenie udeliť on-line formou, do 30.6.2021.Štvrtok, 14.01.2021

Vymenovanie novej dekanky Fakulty zdravotníckych vied UCM

Dňa 16.12.2020 na Kolégiu rektora Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc. slávnostne odovzdal menovací dekrét novej dekanke Fakulty zdravotníckych vied UCM RNDr. Kataríne Vulganovej, PhD., ktorá bola zvolená do funkcie na základe voľby Akademického senátu Fakulty zdravotníckych vied UCM dňa 11. decembra 2020.
Novovymenovanej pani dekanke želáme veľa pracovných úspechov ! 

Utorok, 12.01.2021

1 príloha

Študijné oddelenie FZV od 11.1.2021

Vážení študenti,úradné hodiny na študijnom oddelení FZV v Trnave budú každý utorok a štvrtok od 8:00 hod. do 11:00 hod.

Pondelok, 11.01.2021

Ako sa prihlásiť na "multitests.online"

Vážení študenti, nižšie v texte nájdete spôsob ako sa prihlásiť na multitests.online.

Utorok, 10.11.2020

Projekt INTERREG

V rámci projektu Interreg 304011P714 - Stabilita trupu v prevencii bolesti chrbta boli posudzované nervovosvalové funkcie zdravotníckych pracovníkov NURCHU a ADELI Medical Center v Piešťanoch. Hlavným cezhraničným partnerom projektu je Fakulta sportových studií Univerzity Palackého v Olomouci.

Utorok, 29.09.2020

Pracovné stretnutie v Sanatoria Klimkovice za účelom riešenia projektu FPPV-66-2020

V rámci medzinárodnej spolupráce so Sanatoria Klimkovice sa dňa 16.-17.07.2020 uskutočnilo pracovné stretnutie v Čechách. Témou rokovania bolo riešenie projektu FPPV-66-2020 Fyzioterapeutická intervencia zameraná na motorické funkcie hornej končatiny u pacientov po cievnej mozgovej príhode s účasťou študentov IFBLR. 

Utorok, 21.07.2020