Výberové konanie

Fakulta zdravotníckych vied má vyhlásené výberové konanie.

https://www.ucm.sk/sk/vyberove-konania/

Piatok, 06.10.2023

Navrhnutí kandidáti - zamestnanecká časť

Navrhnutí kandidáti na doplňujúce voľby na členov do zamestnaneckej časti AS FZV a zamestnaneckej časti AS UCM

Pondelok, 02.10.2023

Navrhnutí kandidáti - študentská časť

Navrhnutí kandidáti na doplňujúce voľby na členov do študentskej časti  AS FZV a študentskej  časti AS UCM

Streda, 27.09.2023

Oznam študijného oddelenia

Dňa 28.09.2023 budú úradné hodiny študijnej referentky v čase od 08:30 - 10:30 v Trnave.

Utorok, 26.09.2023

Voľby do AS FZV a AS UCM zamestnanecká časť

AS FZV UCM vyhlasuje voľby do zamestnaneckej časti AS FZV a zamestaneckej časti AS UCM na deň 13.10.2023 v čase od 11.00 do 15.00. Budú sa konať prezenčne v miestnosti dekana na 1. poschodí budovy FZV, Rázusová 14, 921 01 Piešťany. Informácie k voľbám nájdete tu

Piatok, 22.09.2023

Oznámenie o výsledku výberového konania zo dňa 19.9.2023

Výsledok výberového konania FZV

Piatok, 22.09.2023

Slávnostné otvorenie akademického roka prinieslo nových laureátov Ceny rektorky a Ceny Jána Sambucusa

Na otvorení sa zúčastnili významné osobnosti akademického života našej univerzity a na Slovensku.
Inšpiratívne príhovory pani rektorky profesorky Kataríny Slobodovej Novákovej, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie docenta Vladimíra Hiadlovského a župana Trnavského kraja magistra Jozefa Viskupiča, ktoré nás motivujú pracovať, pripravili celú akademickú obec na úspešný štart do nového semestra. 

Štvrtok, 21.09.2023

UCM Erasmus Days 2023

Vážení študenti,

dovoľte nám pozvať Vás na priateľské stretnutie v rámci UCM_Erasmus+ Days 2023. Príďte sa s nami podeliť o vaše skúsenosti z Erasmus mobility a inšpirovať sa, prípadne sa informovať o vašej možnej budúcej mobilite a čo vás na nej čaká :)

Pondelok, 18.09.2023

Poďakovanie za pomoc a spoluprácu od Klubu Kĺbik

Poďakovanie pedagogičke PhDr. Eve Ďurinovej a študentke Denise Jamborovej.Vážený pán dekan Juraj Štofko, srdečne Vás pozdravujeme z Ligy proti reumatizmu SR a zvlášť z LPRe – Klubu Kĺbik. Veľmi si vážime a ďakujem Vám za pomoc a dlhoročnú spoluprácu. Priebežne (už od roku 2012) študenti katedry fyzioterapie FZV UCM zabezpečujú fyzioterapeutickú starostlivosť počas rekondično-integračných pobytov Klubu Kĺbik.

Štvrtok, 14.09.2023

Rozvrhy na zimný semester AR 2023/2024

Vážení študenti, rozvrhy na zimný semester nájdete tu.

Streda, 13.09.2023