Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Vladislav, Vladislava
 

Zoznam prideleného ubytovania pre vyššie ročníky-AR 2022/2023

Milí študenti a milé študentky, zoznam prideleného ubytovania pre vyššie ročníky štúdia na AR 2022/2023 nájdete tu

Piatok, 17.06.2022

Postup prideľovania ubytovania - AR 2022/2023

Milí študenti, 

postup prideľovania ubytovania na akademický rok 2022/2023 nájdete tu. Informácie ohľadom prideľovania ubytovania nájdete tu

Piatok, 13.05.2022

Výsledky z volieb do ŠRVŠ

Výsledky z volieb do ŠRVŠ študentskej časti akademickej obce

Dňa 28. apríla sa v čase od 8:00 do 13:00 hod. uskutočnili voľby delegátov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024.

Vo voľbách si študenti UCM volili troch (3) delegátov do ŠRVŠ za UCM v Trnave.

Z celového počtu oprávnených voličov 5584 bolo vo voľbách odovzdaných 60 hlasovacích lístkov. Platných bolo všetkých 60 hlasovacích lístkov.

Piatok, 29.04.2022

Aktuálne pokyny k ubytovaniu

Vážení študenti, aktuálne pokyny k našťahovaniu do ŠD MTF STU nájdete tu
V prípade záujmu o ubytovanie na ŚD Nám. J. Herdu 2 (UCM) je potrebné kontaktovať  vedúcu ŚD Mgr. Soňu Krahulcovú.  

Štvrtok, 10.02.2022

Témy záverečných prác-AR 2022/2023

Milí študenti, zoznam tém záverečných prác pre akademický rok 2022/2023 je dostupný tu

Streda, 09.02.2022

POZOR ZMENA! Harmonogram štúdia pre končiacich študentov platný od 01.01.2022


Milí študenti,  

harmonogram štúdia pre končiacich študentov platný od 01.01.2022 nájdete tu

Štvrtok, 27.01.2022

Nahrávanie prednášok študentami

Vedenie Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave upozorňuje študentov, že každá prednáška, alebo praktické cvičenie je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej činnosti vysokoškolského učiteľa (autora) a vzťahuje sa na neho ochrana autorského práva podľa § 58 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov.

Utorok, 14.12.2021

Vymenovanie dekana FZV

Rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. menoval s účinnosťou od 7.12. 2021 prof. MUDr. Ľudovíta Gašpara, CSc. za dekana Fakulty zdravotníckych vied UCM

Srdečne gratulujeme ! 

Piatok, 10.12.2021

Oznam

Dekan FZV UCM s radosťou oznamuje, že pán prim. MUDr. Andrej Klepanec, PhD., MPH, EBIR, vedúci Katedry rádiológie FZV UCM, bol v habilitačnom konaní na Masarykovej Univerzite v Brne dňa 30. 11. 2021 menovaný docentom pre odbor rádiológie

Piatok, 10.12.2021

Voľba kandidáta na dekana

Dňa 6.12.2021 na 10. zasadnutí AS FZV UCM prebehla voľba kandidáta na dekana. Na základe odovzdaných platných hlasov bol zvolený za kandidáta na dekana FZV UCM v Trnave

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar CSc.

Pondelok, 06.12.2021