International Staff week

Vo štvrtok 1. decembra 2022 v rámci konania International Staff week hostia zo zahraničných partnerských univerzít absolvovali sprevádzanú prehliadku centra malebného kúpeľného mesta Piešťany spojenú s ochutnávkou termálnej vody.

Streda, 07.12.2022

Návšteva z Rumunska

V stredu 30. novembra 2022 navštívili našu fakultu prof. Carmen Stadoleanu, dr. Daniela Ivona Tomitu a dr. Michaela Papusa Vasiliu z Apollonia University v Iasy (Rumunsko).

Streda, 07.12.2022

Projekt Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému

Dávame vám do pozornosti projekt s názvom 👉Digitalizácia a inovácia vzdelávania v diagnostike pohybového systému 👈.
Cieľom projektu je vypracovanie spoločného vzdelávacieho programu pre vysoké školy zameraného na zdravotnícke vedy a telesnú kultúru. Na vypracovaní a realizácii tohto programu sa podieľajú vedeckí a pedagogickí pracovníci a odborníci z praxe v oblasti fyzioterapie, rehabilitácie, biomechaniky a funkčnej diagnostiky. Viac informácií nájdete na tejto webovej stránke  . 

Utorok, 06.12.2022

Zmena adresy študijné oddelenie FZV

Milí študenti,

oznamujeme Vám, že študijná referentka FZV bola presťahovaná na adresu Nám. J. Herdu 2 Trnava, 1 poschodie., číslo dverí 112 b. budova UCM.  Telefón: 033/55 65 716.

Streda, 09.11.2022

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Dňa 13.10.2022 sa konali na FZV UCM doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Piatok, 14.10.2022

Vyhlásenie kandidátov doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Navrhnutí kandidáti doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV a AS UCM

Piatok, 30.09.2022

Výzva Národného štipendijného programu

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí študenti,dovoľujeme si Vás informovať, že v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky na podporu mobilít bola zverejnená nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v letnom semestri akademického roka 2022/2023 ( https://www.stipendia.sk/sk/aktuality/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-31-10-22-otvorena ) 

Streda, 21.09.2022

SAIA štipendiá

SAIA štipendiá

Streda, 21.09.2022

Zoznam prideleného ubytovania pre prvé ročníky- AR 2022/2023

Milí študenti a milé študentky,zoznam prideleného ubytovania pre prvé ročníky štúdia na AR 2022/2023 nájdete tu.

Utorok, 06.09.2022

Vydávanie preukazov študentom prvých ročníkov a prolongácia preukazov študentom vyšších ročníkov

Prolongácia a vydávanie vyrobených preukazov sa vykonáva v pracovných dňoch v prízemí hlavnej budovy UCMnám. J. Herdu 2 v čase od 8:00 hod. do 14:00 hod. od 5.9. do 30.9.2022. Neskôr u správcu preukazov. Vydávanie a prolongácia ISIC budú v piatok 9.9.2022 realizované do 12:00 hod. a v piatok 16.9.2022 sa preukazy vydávať a prolongovať nebudú.
Zoznam aktuálne vyrobených preukazov nájdete tu  . 

Štvrtok, 25.08.2022