Fakulta zdravotníckych vied

Faculty of Health Sciences

Meniny majú:
Peter, Pavol, Petra
 

ZÁPIS ŠTUDENTOV DO ĎALŠEJ ČASTI ŠTÚDIA - AR 2022/2023

Milí študenti vyšších ročníkov, 

dávame vám do pozornosti dokument týkajúci sa elektronického predzápisu do vyšších ročníkov. Jeho presný postup nájdete tu. Prosíme o pozorné preštudovanie daného dokumentu, nakoľko dodržanie stanovených termínov a postupov je kľúčové pre úspešný zápis do vyšších ročníkov

POZOR! - Tento oznam neplatí pre študentov, ktorí v AR 2022/2023 nastupujú do 1. ročníka štúdia !  

Utorok, 31.05.2022

Oznam pre študentov FZV, ktorí sa zúčastnili ŠS v mesiaci máj-jún 2022 s hodnotením neprospel

Máte možnosť podať si prihlášku na štátnu skúšku podľa harmonogramu štúdia, a to najneskôr do  30.6.2022.

Prihlášku prosím zašlite ( 1x originál) poštou na študijné oddelenie FZV do Trnavy. Nie je potrebné, aby prihlášku opäť podpisoval aj vedúci záverečnej práce, stačí váš vlastnoručný podpis.   

V prípade, že sa štátnych skúšok v mesiaci august 2022 nechcete zúčastniť, prihlášku na štátnu skúšku neposielate. Je však nutné, aby ste po dátume 30.6.2022 poslali email študijnej referentke, že máte záujem zúčastniť sa štátnych skúšok v ďalšom akademickom roku 2022/2023 - takýto postup znamená  zápis do nadštandardnej dĺžky štúdia ! Tento zápis  si  individuálne prostredníctvom emailu každý sám za seba  dohodne so študijnou referentkou po dátume 30.6.2022.

Streda, 25.05.2022

Postup prideľovania ubytovania - AR 2022/2023

Milí študenti, 

postup prideľovania ubytovania na akademický rok 2022/2023 nájdete tu. Informácie ohľadom prideľovania ubytovania nájdete tu

Piatok, 13.05.2022

Výsledky z volieb do ŠRVŠ

Výsledky z volieb do ŠRVŠ študentskej časti akademickej obce

Dňa 28. apríla sa v čase od 8:00 do 13:00 hod. uskutočnili voľby delegátov Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na funkčné obdobie 2021 – 2024.

Vo voľbách si študenti UCM volili troch (3) delegátov do ŠRVŠ za UCM v Trnave.

Z celového počtu oprávnených voličov 5584 bolo vo voľbách odovzdaných 60 hlasovacích lístkov. Platných bolo všetkých 60 hlasovacích lístkov.

Piatok, 29.04.2022

UCM vyjadruje podporu Ukrajine

UCM vyjadruje podporu Ukrajine

Utorok, 01.03.2022

Vedenie FZV vyjadruje solidaritu s ukrajinským národom

Vedenie Fakulty zdravotníckych vied, jeho zamestnanci, ako i študenti, jednomyseľne vyjadrujú solidaritu s ukrajinským národom,  teraz tak ťažko skúšaného vojnovým stavom.  Sme spolusignatármi stanoviska vedenia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave k aktuálnej situácii na Ukrajine.

Piatok, 25.02.2022