Zrušené úradné hodiny

Vážení študenti,

v dňoch od 28.03.2024 - 02.04.2024 budú zrušené úradné hodiny na dekanáte z dôvodu čerpania dovolenky. 

Dňa 28.03.2024 (štvrtok) bude študijná referentka v Trnave na študijnom oddelení.

Štvrtok, 21.03.2024

Navrhnutí kandidáti na doplňujúce voľby na členov do študentskej časti AS FZV a AS UCM

Navrhnutí kandidáti na doplňujúce voľby na členov do študentskej časti AS FZV a študentskej časti AS UCMPondelok, 11.03.2024

Študijné oddelenie - oznam

Od 29.2.2024 je študijné oddelenie presťahované do budovy na Nám. J. Herdu 2, 1. poschodie, č. d. 112B.

Od 1.3.2024 sú priradené na ŠO FZV dve študijné referentky: Petra Piťová, tel. kl. 716, a Monika Mešová, tel. kl. 715.

Štvrtok, 29.02.2024

Doplňujúce voľby do AS FZV UCM a AS UCM - študentská časť

Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty zdravotníckych vied v Piešťanoch vyhlasuje podľa §12 – 19 Zásad volieb do študentskej časti AS FZV doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZV a študentskej časti AS UCM na deň 22.03.2024. Budú sa konať prezenčne v miestnosti dekana na 1. poschodí budovy FZV, Rázusová 14, 921 01 Piešťany v čase od 09,00 – 14,00hod.

Streda, 28.02.2024

Pokyny k štátnym skúškam - máj 2024

Vážení študenti,pokyny k štátnym skúškam na máj nájdete tu.

Streda, 21.02.2024

Výberové konanie

Fakulta zdravotníckych vied má vyhlásené výberové konanie.

https://www.ucm.sk/sk/vyberove-konania/

Utorok, 20.02.2024

Výučba čínskeho jazyka na UCM

Vážení zamestnanci, vážení študenti,

pozývame Vás na hodiny čínskeho jazyka, ktoré budú prebiehať s vyštudovanou sinologičkou, každý pondelok (H1.2), utorok (S01) a štvrtok (S02) o 16.00 v budove na Herdu. 

V prípade záujmu sa v stanovenom čase dostavte do danej miestnosti. 

Začíname od 19. 02. 2024. 

Pre viac informácií kontaktujte erasmusjohn(zav.)doeucm.sk

Tešíme sa na Vás

Štvrtok, 15.02.2024

Výberové konanie

Fakulta zdravotníckych vied má vyhlásené výberové konanie.

https://www.ucm.sk/sk/vyberove-konania/

Piatok, 09.02.2024

Zasadnutie Akademického senátu FZV

Riadne zasadnutie Akademického senátu FZV UCM, sa uskutoční v utorok 13. februára 2024 o 16:00 v zasadačke dekana na 1.poschodí budovy FZV v Piešťanoch. 

Piatok, 09.02.2024

Deň otvorených dverí

Dňa 07. 02. 2024 so začiatkom od 9:00 hod. sa na Fakulte zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda konal Deň otvorených dverí. V budove na Rázusovej ulici v Piešťanoch privítala záujemcov o štúdium na FZV prorektorka pre medzinárodné vzťahy UCM doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.

Štvrtok, 08.02.2024