Utorok, 09.04.2024

Prednáška

Dňa 26.03.2024 sa uskutočnila prednáška na tému Zdravotná gramotnosť pre študentov II. stupňa vysokoškolského vzdelania v študijnom programe fyzioterapia.

Prednáška vznikla na základe zapojenia sa Fakulty zdravotníckych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda do výzvy projektu “Improving Digital Empowerment for Active Healthy Living (IDEAHL). Organizátor projektu Seinäjoki University of Applied Sciences (Fínsko) si vybral našu fakultu ako replikátora pilotnej vzdelávacej akcie Kurz zdravotnej gramotnosti pre vysokoškolákov. Do medzinárodného projektu sa aktívne zapojili pedagógovia Fakulty zdravotníckych vied: PhDr. Nina Sládeková, PhD., MPH, doc. PhDr. Elena Žiaková, PhD. a PhDr. Martina Bleščáková, PhD. Veríme, že študentom prednáška priniesla nový, ucelenejší pohľad na prínosy, ohrozenia a využívanie digitálnej gramotnosti v praxi fyzioterapeuta.
Vložil:  Monika Pápežová