Pondelok, 15.04.2024

Zahraničná návšteva

V týždni od 8. apríla 2024 do 12. apríla 2024 navštívila Fakultu zdravotníckych vied UCM kolegyňa Joanna Kowalczyk z Department of Physiohterapy, Stanislaw Staszic State University of Applied Sciences in Pila, Poľsko.

V rámci prednášok sa venovala témam The role of the physiotherapist in preparing a woman for childbirth, Birth contractions from the perspective of the physiotherapis, Kinesitaping in pregnanci, Physiotherapy in postpartum period. Súčasťou programu mobility bola aj návšteva Ortopedického oddelenia Nemocnice A. Wintera Piešťany v sprievode kolegu PhDr. Mariána Mihálika. Pani Joannu Kowalczyk na FZV sprevádzala prodekanka pre vonkajšie vzťahy FZV Mgr. Jana Koišová, PhD., v rámci spoločných stretnutí boli diskutované otázky budúcej možnej spolupráce a príprava Blended Intensive Programme.Vložil:  Monika Pápežová