Týždeň vedy a techniky

TVT  6. - 12. NOVEMBER 2023

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Štvrtok, 26.10.2023

Zasadnutie AS FZV UCM

Dňa 27.10.2023 o 15.00 hod. sa uskutoční zasadnutie členov AS FZV UCM v zasadacej miestnosti FZV na 1. poschodí.

Pondelok, 16.10.2023

Výsledky doplňujúcich volieb do zamestnaneckej časti AS FZV UCM a AS UCM

Dňa 13.10.2023 sa konali na FZV UCM doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti AS FZV UCM a zamestnaneckej časti AS UCM.
Podľa výsledku doplňujúcich volieb sa stávajú členmi Akademického senátu: 

Pondelok, 16.10.2023

Výsledky doplňujúcich volieb do študenstskej časti AS FZV UCM a AS UCM

Dňa 11.10.2023 sa konali na FZV UCM doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZV UCM a študentskej časti AS UCM.
Podľa výsledku doplňujúcich volieb sa stávajú členmi Akademického senátu: 

Štvrtok, 12.10.2023

Summer School Blended Intensive Programme

V týždni od 9. 10. - 13. 10. vítame na našej fakulte hostí z University of Health Sciences, Istanbul and Apollonia University of Iasi.

V tejto súvislosti sme pripravili zaujímavý program, ktorého sa môžu zúčastniť aj naši študenti.

Utorok, 10.10.2023

Zahraničná návšteva z Mount Kenya University

Dňa 28. septembra navštívili Fakultu zdravotníckych vied UCM kolegovia z Mount Kenya University, Keňa, dr. Serah Wairimu (dekanka Fakulty sociálnych vied), dr. Wambui Judy Mwangi (lektorka na Katedre sociálnych a rozvojových štúdií) a BSc. Bonface Joel Malala (vedúci ekonomického oddelenia univerzity a oddelenia grantov).

Hostia predstavili svoju univerzitu. FZV predstavila prodekanka pre vonkajšie vzťahy Mgr. Jana Koišová, PhD., informovala možnosti štúdia ako aj o vedecko-výskumnom zameraní FZV. Náplňou programu bolo nadviazanie vzájomnej spolupráce.

Pondelok, 09.10.2023

1 príloha

Výberové konanie

Fakulta zdravotníckych vied má vyhlásené výberové konanie.

https://www.ucm.sk/sk/vyberove-konania/

Piatok, 06.10.2023

Navrhnutí kandidáti - zamestnanecká časť

Navrhnutí kandidáti na doplňujúce voľby na členov do zamestnaneckej časti AS FZV a zamestnaneckej časti AS UCM

Pondelok, 02.10.2023

Navrhnutí kandidáti - študentská časť

Navrhnutí kandidáti na doplňujúce voľby na členov do študentskej časti  AS FZV a študentskej  časti AS UCM

Streda, 27.09.2023

Oznam študijného oddelenia

Dňa 28.09.2023 budú úradné hodiny študijnej referentky v čase od 08:30 - 10:30 v Trnave.

Utorok, 26.09.2023