Streda, 03.04.2024

Zasadnutie AS FZV

Verejné zasadnutie Akademického senátu FZV UCM, sa uskutoční vo štvrtok  04. apríla 2024 o 09:00 v miestnosti R 1-2 na 1.poschodí budovy FZV v Piešťanoch. 

Vložil:  Monika Pápežová