Streda, 28.02.2024

Doplňujúce voľby do AS FZV UCM a AS UCM - študentská časť

Predsedníctvo Akademického senátu Fakulty zdravotníckych vied v Piešťanoch vyhlasuje podľa §12 – 19 Zásad volieb do študentskej časti AS FZV doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZV a študentskej časti AS UCM na deň 22.03.2024. Budú sa konať prezenčne v miestnosti dekana na 1. poschodí budovy FZV, Rázusová 14, 921 01 Piešťany v čase od 09,00 – 14,00hod.

Vložil:  Eva Miháliková