Piatok, 22.03.2024

Výsledky doplňujúcich volieb do študenstskej časti AS FZV UCM a AS UCM

Dňa 22.03.2024 sa konali na FZV UCM doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZV UCM a študentskej časti AS UCM. Podľa výsledku doplňujúcich volieb sa stávajú členmi Akademického senátu za AS FZV a AS UCM: Bc. Naďa Ďurišová 

Vložil:  Eva Miháliková