Pondelok, 11.03.2024

Navrhnutí kandidáti na doplňujúce voľby na členov do študentskej časti AS FZV a AS UCM

Navrhnutí kandidáti na doplňujúce voľby na členov do študentskej časti AS FZV a študentskej časti AS UCMKandidáti doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FZV:

1. Bc. Naďa Ďurišová

Kandidáti doplňujúcich volieb do študentskej časti AS UCM:

1. Bc. Naďa Ďurišová

Doplňujúce voľby sa budú konať prezenčne dňa 22. marca od 09.00 hod. –  do 14.00 hod. v zasadacej miestnosti dekana na 1. poschodí budovy FZV, Rázusová 14, 921 01 Piešťany.

Vložil:  Eva Miháliková