Utorok, 11.06.2024

Výsledok volieb na funkciu dekana

Dňa 11.06.2024 bol Volebným zhromaždením zvolený na funkciu dekana na funkčné obdobie 2024/2028

Štofko Juraj, Dr. h. c. MUDr., PhD., MBA, MPH, univ. doc. 

Vložil:  Eva Miháliková